National Repository of Grey Literature 151 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Suggestion of the Marketing Strategy of Chinese Students’ Acquisition
WU, Changli ; Chládek, Libor (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Akvizice čínských studentů na vysokých školách v České republice se v posledních letech značně rozšířila. Brno je však město, které má konkurenční výhodu ve vzdělávání, a to z hlediska výsledku náboru studentů v Číně neodpovídá těmto vzdělávacím zdrojům a reputaci. A klíčová otázka, jak udělat správnou a efektivní tržní strategii, se stává klíčovým úkolem VUT v Brně. Bude proveden primární výzkum a sekundární výzkum, autor využije makro a mikroprostředí k analýze pozadí tématu. Diplomová práce bude kriticky analyzovat spolupráci v oblasti vzdělávání mezi Čínou a Českou republikou z pohledu přítomnosti a možných příležitostí ke zlepšení současné situace.
Market Entry Strategy of Company into Slovak Market
Kniš, Leo ; Chládek, Libor (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Táto diplomová práca sa zaobera témou, ako môže jeden z najväčších operátorov na trhu s hazardnými hrami zvládnuť zmenu zákona na Slovensku. V teoretickej časti práca obsahuje prehľad foriem vstupu na trh. Teória je následne použita na stanovenie hlavného cieľa práce, ktorým je návrhnutie možnej stratégie vstupu na slovenský trh.
The Impact of Corporate Social Responsibility on Recruitment
Jouklová, Veronika ; Elster, Fabian (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Cílem této diplomové práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje společenská odpovědnost podniků a související činnosti organizací rozhodování žadatelů o zaměstnání. Zaměřuje se konkrétně na expatrioty. Teoretická část vysvětluje koncept společenské odpovědnosti firem, uvádí definici tohoto konceptu a také vysvětluje pojetí tří pilířů. Dále jsou představeny výzkumy, které byly v této oblasti provedeny spoječně s teoriemi diskutujícími o dopadech CSR na přilákání nových zaměstnanců. Práce dále uvádí primární empirický výzkum, který je zaměřen na to, jak uchazeči o zaměstnání vnímají sociální identitu společnosti a jaký význam hraje v jejich rozhodovacím procesu. Na základě zjištěných poznatků předkládá autor doporučení na použití CSR jako nástroj k přilákání nových zaměstnanců coby alternativu ke zvýšení platu.
Critical Evaluation of concrete MNE’s CSR as a competitiveness factor
Sušilová, Vendula ; Miklíček, Petr (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Hlavním cílem této diplomové práce je kritická analýza strategie společenské odpovědnosti (CSR) firmy Lush Cosmetics Limited (Lush) a objevení vztahu mezi CSR aktivitami a konkurenceschopností. Teoretická část práce představuje teorie soutěže a koncept společenské odpovědnosti. Následuje diskuze studií vztahu dlouhodobé konkurenceschopnosti firmy and složek CSR. Analytická část zjišťuje CSR aktivity společnosti Lush pomocí hybridu Porterovy analýzy hodnotového řetězce a obsahové analýzy hlavních komunikačních kanálů společnosti. Teoretické závěry z první kapitoly posloužily jako základ pro konstrukci online dotazníkového šetření na téma zákaznické percepce CSR a společnosti Lush. Autor kriticky hodnotí CSR strategii Lushe, diskutuje průsečíky mezi CSR, zákazníky a konkurenceschopností, a taktéž poukazuje na možná zlepšení.
Systematic approach to the prediction of the real estate market development
Tauberová, Darina ; Dufek, Zdeněk (referee) ; Suchánek,, Petr (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
The doctoral thesis deals with the finding of a suitable approach for predicting the development of the residential real estate market, which would also be applicable in the practice of Experts and further develop the appraisal field. It has been found that a delayed multiple linear regression model appears to be appropriate, as confirmed by the verification of this model. The resulting model is also suitable for use in routine Expert practice, thanks to the simplicity of calculation without ownership of any computing program. Expert thanks to the created model is able to predict the development of the real estate market. The result is bound to the accuracy of the input data. All assumptions of regression models have been tested, optimal explanatory variables were selected based on backword regression. The doctoral thesis explains all input data, methods, tests, procedures and detailed modeling.
Risk Management Proposal for a Selected Business Entity
Červinka, Petr ; Chládek, Libor (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Master's Thesis: The risk management proposal of a chosen business entity is focused on managing risks in a company Adient Czech Republic k.s. which is mainly a producer of car seats. The thesis is divided into three parts: theoretical, analysis of a current state and personal suggestion for solution. Theoretical knowledge of risk management is described in the theoretical part of the thesis. It is followed by a performed analysis of the company, suggestion of suitable solutions, actions for risk reduction and also economical evaluations of these proposals.
Proposition for Improvement of Economic Situation with Use of Analysis of Break Even Point.
Hlavsová, Kateřina ; Chládek, Libor (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
The Bachelor thesis deals with analysis of costs and analysis of the Break-Even Point in Adient Czech Republic k.s. company. The key concepts such as costs, production function and the break-even point are defined in the theoretical part of the thesis. These theoretical findings are applied into environment of a chosen company and evaluated in the practical part. The recommendations, which will lead to the reduction of the company's costs, increase efficiency of the company's production.
Suggestion Decision-Making Process Between Rental and Own Housing
Bačíková, Ludmila ; Blažíčková, Věra (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
The Master’s thesis deal with issues of deciding between rental and own housing. The attention is focused on the advantages and disadvantages of different forms of housing. For own housing the possibilities of financing are suggested. Cost are compared with particular forms of housing. It is created decision-making process dutiny choosing type of housing. In last part of this thesis comparison with financial difficulty of both forms of housing is realized on a model case and it is recommended more advantageous way of housing.
Using the Methods of Analysis Break-even Point in Costs Management in Company
Hrdina, Michal ; Hřebenářová, Hana (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
The bachelor work is focused on determination company‘s break even point, cost analysis and to find way to decrease these costs. It specifies the costs, incomes and the break even point. These evidences are applied on the enviroment of the chosen company and then evaluated in the practical part. The suggestions for decreasing of the cost items are subscribed in the conclusion of this work.
Critical Analysis of the Czech Energy Company on the Slovak Market
Pekárek, Ondřej ; Zahradnik, Ondrej (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Práce se za pomocí podrobné analýzy odvětví charakterizuje doporučení malým společnostem působících v segmentu distribuce elektrické energie zajímající strategii vstupu společnosti na trh v zahraničí. Nejdůležitější část práce se soustředí na podrobnou analýzu vnějšího prostředí slovenského trhu a vnitřního prostřední zvolené firmy, čili PEST a SWOT analýzu. Za pomocí těchto metod jsou charakterizovány příležitosti a hrozby zvoleného trhu a současně silné a slabé stránky zvolené společnosti. Závěr diplomové práce zaujímá konkrétní návrh strategie a doporučení společnosti vstupu na slovenský trh.

National Repository of Grey Literature : 151 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.