National Repository of Grey Literature 155 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Evaluation of the impact of the investment on the production process
Andrýsková, Jana ; Šoustková, Alena (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
The purpose of this work is to chart the curent manufacturing proces and to valotize the investment and the affect of this investment on the process costs and time. The work consists of the part of describing the current proces and the part of the estimate the future proces. Besides it contains information about the return on investment and the options of investment financing.
The proposal of identification and measuremenent of quality costs in the company
Hlavsová, Kateřina ; Chládek, Libor (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
The diploma thesis deals with the problematics of identification and measurement of quality costs in Adient Czech Republic k. s. company. The theoretical knowledge needed to understand the problematics are defined in the theoretical part. These theoretical findings are applied into environment of a chosen company and evaluated in the practical part. The recommendations which will reduce costs in the area of product quality and contribute to greater efficiency of company quality management are suggested in the conclusion of the thesis.
Risk Management in a Selected Business Entity
Romanová, Andrea ; Řezníček, Jaroslav (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
The diploma thesis deals with the issue of risk management in the company Bonita group Service s.r.o., which manufactures playgrounds, street workout and fitness machine. The thesis describes the current situation, an applicable legislation and methods for risk analysis and evaluation. It also describes the current state of the company and analyzes the causes and effects of risks. Based on the analyzes performed, it proposes a number of measures to mitigate these risks. The final part of the diploma thesis summarizes conclusions and presents recommendations.
Model of Generation Y Customer on the Market of Banking and Other Financial Products in the Context of Behavioral Economics
Fojtů, Kateřina ; Dohnalová, Zuzana (referee) ; Rozmahel, Petr (referee) ; Vochozka, Marek (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
The dissertation focuses on identifying a typical generation Y representative on the financial products market and, on the basis of these characteristics, creates a model of generation Y customer on the financial products market in the context of behavioral economics. Based on the literature research, the terms "generation Y" and "selected knowledge of behavioral economics" were defined. The literature research also led to creating a questionnaire that was used to obtain primary research data. Secondary research has characterized consumers on the financial products market. Secondary research focused on the form of payment; relationship to technologies; cash and cashless payments; relation to cryptocurrencies; relation to savings; digital banking transformation; financial behavior of Czech households. Primary research has focused on obtaining information in the field of behavioral economics, specifically the prejudices of the Czech generation Y; and on what financial market products the Czech generation Y uses and generation’s relationship to risks, provided information and satisfaction with products. Primary research data was used as input data for structural equation modeling. Because of this method, mutual relationships between selected products have been found; customer characteristics and heuristics. The benefit of this work lies in the characteristics of customers in the selected market. It is a sector that is slowly entering the digitalization period, and understanding the young generation, which now accounts for a third of its customers, is crucial for companies. If companies are not able to respond to the changing needs of the younger generations, they can lose their customers and hence revenue.
Suggestion of the Marketing Strategy of Chinese Students’ Acquisition
WU, Changli ; Chládek, Libor (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Akvizice čínských studentů na vysokých školách v České republice se v posledních letech značně rozšířila. Brno je však město, které má konkurenční výhodu ve vzdělávání, a to z hlediska výsledku náboru studentů v Číně neodpovídá těmto vzdělávacím zdrojům a reputaci. A klíčová otázka, jak udělat správnou a efektivní tržní strategii, se stává klíčovým úkolem VUT v Brně. Bude proveden primární výzkum a sekundární výzkum, autor využije makro a mikroprostředí k analýze pozadí tématu. Diplomová práce bude kriticky analyzovat spolupráci v oblasti vzdělávání mezi Čínou a Českou republikou z pohledu přítomnosti a možných příležitostí ke zlepšení současné situace.
Market Entry Strategy of Company into Slovak Market
Kniš, Leo ; Chládek, Libor (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Táto diplomová práca sa zaobera témou, ako môže jeden z najväčších operátorov na trhu s hazardnými hrami zvládnuť zmenu zákona na Slovensku. V teoretickej časti práca obsahuje prehľad foriem vstupu na trh. Teória je následne použita na stanovenie hlavného cieľa práce, ktorým je návrhnutie možnej stratégie vstupu na slovenský trh.
The Impact of Corporate Social Responsibility on Recruitment
Jouklová, Veronika ; Elster, Fabian (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Cílem této diplomové práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje společenská odpovědnost podniků a související činnosti organizací rozhodování žadatelů o zaměstnání. Zaměřuje se konkrétně na expatrioty. Teoretická část vysvětluje koncept společenské odpovědnosti firem, uvádí definici tohoto konceptu a také vysvětluje pojetí tří pilířů. Dále jsou představeny výzkumy, které byly v této oblasti provedeny spoječně s teoriemi diskutujícími o dopadech CSR na přilákání nových zaměstnanců. Práce dále uvádí primární empirický výzkum, který je zaměřen na to, jak uchazeči o zaměstnání vnímají sociální identitu společnosti a jaký význam hraje v jejich rozhodovacím procesu. Na základě zjištěných poznatků předkládá autor doporučení na použití CSR jako nástroj k přilákání nových zaměstnanců coby alternativu ke zvýšení platu.
Critical Evaluation of concrete MNE’s CSR as a competitiveness factor
Sušilová, Vendula ; Miklíček, Petr (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Hlavním cílem této diplomové práce je kritická analýza strategie společenské odpovědnosti (CSR) firmy Lush Cosmetics Limited (Lush) a objevení vztahu mezi CSR aktivitami a konkurenceschopností. Teoretická část práce představuje teorie soutěže a koncept společenské odpovědnosti. Následuje diskuze studií vztahu dlouhodobé konkurenceschopnosti firmy and složek CSR. Analytická část zjišťuje CSR aktivity společnosti Lush pomocí hybridu Porterovy analýzy hodnotového řetězce a obsahové analýzy hlavních komunikačních kanálů společnosti. Teoretické závěry z první kapitoly posloužily jako základ pro konstrukci online dotazníkového šetření na téma zákaznické percepce CSR a společnosti Lush. Autor kriticky hodnotí CSR strategii Lushe, diskutuje průsečíky mezi CSR, zákazníky a konkurenceschopností, a taktéž poukazuje na možná zlepšení.
Systematic approach to the prediction of the real estate market development
Tauberová, Darina ; Dufek, Zdeněk (referee) ; Suchánek,, Petr (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
The doctoral thesis deals with the finding of a suitable approach for predicting the development of the residential real estate market, which would also be applicable in the practice of Experts and further develop the appraisal field. It has been found that a delayed multiple linear regression model appears to be appropriate, as confirmed by the verification of this model. The resulting model is also suitable for use in routine Expert practice, thanks to the simplicity of calculation without ownership of any computing program. Expert thanks to the created model is able to predict the development of the real estate market. The result is bound to the accuracy of the input data. All assumptions of regression models have been tested, optimal explanatory variables were selected based on backword regression. The doctoral thesis explains all input data, methods, tests, procedures and detailed modeling.
Risk Management Proposal for a Selected Business Entity
Červinka, Petr ; Chládek, Libor (referee) ; Škapa, Stanislav (advisor)
Master's Thesis: The risk management proposal of a chosen business entity is focused on managing risks in a company Adient Czech Republic k.s. which is mainly a producer of car seats. The thesis is divided into three parts: theoretical, analysis of a current state and personal suggestion for solution. Theoretical knowledge of risk management is described in the theoretical part of the thesis. It is followed by a performed analysis of the company, suggestion of suitable solutions, actions for risk reduction and also economical evaluations of these proposals.

National Repository of Grey Literature : 155 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.