Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání účinnosti vybraných metod léčení rakoviny prostaty a prsu pomocí analýzy přežití
Šimonková, Karolína ; Šimpach, Ondřej (vedoucí práce) ; Pechholdová, Markéta (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá různými způsoby léčby vybraných onkologických onemocnění a účinností léčebných metod a hodnocení vlivu různých faktorů ovlivňujících délku přežití pacientů. Činnost jednotlivých léčebných procesů je hodnocena pomocí analýzy přežití. Předmětem zkoumání jsou pacienti s onemocněním rakoviny prsu, plic a prostaty. V analýze přežití je brán ohled na pohlaví pacienta, věk a stadium jeho nemoci a dalších faktorech, aby nedocházelo ke zkresleným výsledkům. Cílem práce je zjistit účinky vybraných léčebných postupů na zdraví pacientů a zjistit faktory, které májí významný vliv na délku přežití nemocných. Data pro diplomovou práci byla poskytnuta Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, Statistickým úřadem, Národní onkologický registr (NOR), z The US SEER database a German Breast Cancer St
Důvody prodlužování lidského života: srovnání krajů v ČR
Šimonková, Karolína ; Šimpach, Ondřej (vedoucí práce) ; Cséfalvaiová, Kornélia (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o důvodech prodlužování lidského života a zkoumá vývoj úmrtnosti v důsledku jednotlivých onemocnění od roku 1994 do roku 2012. Práce poukazuje na možné důvody zvyšování či snižování úmrtnosti na konkrétní onemocnění, která jsou zkoumána za jednotlivé kraje České republiky. Zda se věk lidí prodlužuje či zkracuje, je vypočítáno pomocí relativních přírůstků, a to jak pro celou Českou republiku, tak pro jednotlivé kraje za období 1994 až 2012. Práce také zjišťuje pomocí Spearmanova korelačního koeficientu vztah mezi stupněm životní úrovně populace v krajích a středním věkem zemřelých v jednotlivých krajích. Životní úroveň v krajích je hodnocena dle socioekonomických hledisek.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.