Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika mikrobiologického vyšetření knih a prostředí knihovny a depozitářů
Šimůnek, Jan ; Lefnerová, Danuše ; Chaloupková, Jana
Metodika by měla napomoci kontrole a sledování mikrobiologické a zejména mykologické kontaminace knižních fondů i prostředí, v němž se tyto fondy nacházejí, případně zpracovávají. Metodika popisuje jednotlivé postupy sběru mikrobiologických vzorků a jejich zpracování. Na základě metody sběru vzorků z knih, prostředí a ovzduší metodami stěrů, otisků, sedimentace ovzduší a pomocí přístroje airsampleru je popsáno vyhodnocení výhod a nevýhod testovacích variant.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv vývoje automobilového průmyslu na ekonomiku společnosti ČD Cargo
Černý, Daniel ; Zelený, Lubomír (vedoucí práce) ; Šimůnek, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá nákladní železniční dopravou se zaměřením na zákazníky z oblasti automobilového průmyslu. V úvodní teoretické části je věnováno několik odstavců historii železnice a jejím reformám v devadesátých letech, dále tato pasáž popisuje specifika nákladní železniční dopravy a na závěr jsou zmíněny hlavní milníky vývoje automobilového průmyslu. Na obecný úvod plynule navazuje praktická část práce zabývající se aktivitami společnosti ČD Cargo, a.s. Především je věnována pozornost spolupráci se zákazníky z komodity Automotive respektive z celého automobilového průmyslu. Východiskem pro podrobnější zkoumání jsou různá hlediska, pomocí kterých lze na problematiku nahlížet komplexně. Podrobně je popisována spolupráce společnosti ČD Cargo s automobilkami sídlícími na území České republiky. Závěrečný úsek práce se zabývá popisem strategických kroků a nastiňuje možné postupy a trendy v blízké budoucnosti, opět s ohledem na komoditu Automotive.

Viz též: podobná jména autorů
2 ŠIMŮNEK, Jan
16 Šimunek, Jiří
16 Šimůnek, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.