Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Společenství v Aristotelově Politice v kontextu evropské integrace
Pimper, Lukáš ; Šimsa, Martin (oponent) ; Kučera, Rudolf (vedoucí práce)
Diplomová práce "Společenství v Aristotelově Politice v kontextu evropské integrace" je srovnávací strukturální analýzou Aristotelova konceptu politického společenství a vývoje evropského integračního procesu. Vychází ze zjevné podobnosti vývoje Evropských společenství a Evropské unie od ryze ekonomické spolupráce k ustanovení společných politických cílů s Aristotelem popsaným vývojem druhů společenství od účelových až po nejvyšší, kterým je polis. Podrobná analýza rozhodovacích procesů jednotlivých institucí a jejich charakteru, obsažená v této práci, odhalila dva hlavní závěry. V prvé řadě, že Evropská unie v současné podobě nesplňuje zcela podmínky, aby mohla být nazvána přirozeným politickým společenstvím v Aristotelově pojetí, avšak její zacílenost k tomuto charakteru je zřejmá. Za druhé se podařilo určit celkový charakter zřízení Evropské unie, kterým je ústavní oligarchie. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Certifikovaná metodika dokumentace mužských oděvních součástí kalhotového, kabátového a košilového oděvu
Šimša, Martin
Cílem metodiky je vytvořit systém dokumentace, která umožní přiměřený, výstižný a především jednotný popis oděvních součástí, na jehož základě bude možné tyto vzájemně porovnávat a rozlišit jejich případné varianty. Metodika je založena na identifikaci jedinečných vlastností jednotlivých skupin lidového oděvu, které byly získány rozborem střihové konstrukce oděvních součástí ze sbírkových fondů českých i moravských muzeí. Pro každou skupinu je navržen soubor identifikačních prvků, charakterizovaný výčtem konstrukčních variant, s jejichž pomocí je možné každou oděvní součást popsat a současně i zařadit k odpovídajícímu typu oděvní součásti. Metodika průzkumu, dokumentace a identifikace součástí mužského lidového oděvu je určena především pro kurátory muzejních sbírek, dále též pro odborné badatele a praktické zájemce o lidový oděv.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.