National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
The Use of 3D Printers in Medicine
Shchennikov, Vladislav ; Froehling, Kenneth (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Text se zabývá rychlým rozvojem trojrozměrných tiskáren, popsáním jejich obecných komponentů a využitím 3D tiskáren v medicíně. V našem současném světě se v poslední době objevily 3D tiskárny a byly okamžitě použity v různých oborech a průmyslech. 3D tisk je inovační a perspektivní technologie, která nepředstavitelně mění lidské životy a zkrátí obrovské množství času a zdroje, které se vynakládají na vytváření určitých produktů. V této bakalářské práce uvedené příležitosti využití těchto technologií v různých oblastech především v medicíně, stejně jako rozdíly mezi jednotlivými technologiemi a jejimi výhody a nevýhody.
The Impact of Media on Consumer Behaviour in the Energy Sector
Sedláček, Štěpán ; Hála, Tomáš (referee) ; Langerová, Petra (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
This bachelor thesis deals with the analysis of the aspects that prevent or allow the integration of the principles of social networks into the system of smart meters as well as the study of their potential and possibilities of implementation. The issue of how the future smart grid consumer will benefit from the future smart city grid services are hot topics. Here, a survey is presented that focuses on these aspects. An analysis of the survey results and key messages identifies view of the people on the topic and proposes directions that may be followed when designing applications and services of residential smart city consumers.
The Use of 3D Printers in Medicine
Shchennikov, Vladislav ; Froehling, Kenneth (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
The text deals with a rapid development of three-dimensional printers, description of their general components, and the utilization of 3D printers in medicine. In our contemporary world, three-dimensional printers have appeared more recently and immediately were applied in various fields and industries. 3D printing is innovative and forward-looking technology that will unimaginably change people’s lives and will reduce an enormous amount of time and resources, that is spent on creating certain products. The opportunity of using such technology in different areas particularly in medicine are described in this bachelor thesis, as well as the differences between individual technologies and their advantages and disadvantages.
The Role of Video Games in Health Care and Medical Training
Gálíková, Markéta ; Langerová, Petra (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá možným využitím počítačových her a technologiemi s nimi spojených v rámci medicínského vzdělávání a zdravotní péči. Veřejnost často vnímá videohry jako ztrátu času, nebo je využívají pouze pro zábavu. Cílem této práce je proto prokázat jejich využitelnost a pozitivní vliv na již zmínění medicínský vzdělání a zdravotní péči. První část práce pojednává o vlivu her na vzdělávání studentů medicíny, lékařů i pacientů a zároveň jej kriticky analyzuje. Druhá část je zaměřena na využití her ve zdravotní péči, jako je například terapie dětí s autismem nebo dětskou mozkovou obrnou, dále jako možnost redukování bolesti, či způsob objevování nových biochemických látek a struktur. Záměrem práce je zabývat se nejen počítačovými hrami, ale také s nimi spojenými technologiemi jako je virtuální a rozšířená realita, které ještě násobí zkušenosti získané v medicínském vzdělání.
The Benefits and Pitfalls of Smart Meter Data Collection
Bazal, Stanislav ; Morávek, Jan (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
In recent years, the demand for electricity has been increasing in households because various appliances and newest technologies have been used on an everyday basis. This raises concerns about the lack of electricity production around the globe. There is also a need for people to track their daily power usage in houses. The aim of this thesis is to explain the term smart metering and its benefits for both people that might use this technology in their households, and for companies. Smart meters allow people to track and control their energy consumption and eventually it might result in cheaper costs of the resources. What is more, the smart meters help consumers to know specific information about the consumption of electricity for appliances. In a global scale, the smart metering technology is used in smart grids which are more environmentally friendly power grids with higher efficiency and greater energy production. This work also focuses on the overall distribution of smart meters both in the Czech Republic and in the world. Nowadays, there are many projects in progress that are trying to switch from traditional power plants to smart grids with the intention to increase energy production and to become eco-friendly. The companies behind these projects have already published some of their researches which bring positive information about the energy production. The majority of these projects should be in progress until 2020 and some until 2025. Therefore, the final conclusion whether the smart metering technology will replace the traditional power grids and will be implemented in households cannot be drawn yet. This thesis also contains a practical part in which I create a user interface in Grafana, which is an open-source software for time series analytics. The user interface is created for a Raspberry Pi touch display which has a sensor connected to it that allows us to measure energy consumption of electricity meters. The measured values are then presented in useful graphs and gauges in Grafana, and also on the display itself.
Smart Home
Pitra, Ondřej ; Jašková, Jana (referee) ; Kazda, Tomáš (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře a popsat mu základní principy, charakteristiky a použití mého vlastního projektu s názvem Chytrá domácnost. V této práci se budu zabývat dosavadním stavem mého projektu a dále popíši budoucí plány pro moji Chytrou domácnost. Taktéž představím a porovnám systémy chytrých domů od firem, které se touto technologií zabývají několik let.
History of audio carriers and transmission of sound
Šimarová, Lucie ; Krhutová, Milena (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj zvukových nosičů. Tato bakalářská práce poskytuje náhled do historie a současnosti zvukových nosičů. Nejprve seznamuje čtenáře s teorií přenosu zvuku. Tato část je zaměřena na přenos vlnění a popisuje rozdíly mezi vlnami. Následně jsou probírány analogové a digitální způsoby záznamu zvuku. Hlavní část práce se věnuje uchovávání hudby. Nejprve se práce zabývá uchováním hudby před mechanickým záznamem, tato část zahrnuje notaci, tabulatury a automatofony. V další části je již popsán mechanický záznam zvuku, a to v analogové formě. Poslední kapitola je zaměřena na digitální záznam zvuku. V neposlední řadě práce obeznamuje čtenáře s kulturním a hudebním vlivem jednotlivých nosičů. Znalosti jsou nabyty z různých zdrojů, především z literatury.
Game Development Process
Froehling, Kryštof ; Sedláček, Pavel (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Bakalářská práce se zabývá vývojem videoher a vším potřebným k vytvoření úspěšné videohry. První část práce rozlišuje všechny různé role vývojářského týmu a jejich souvislosti. Druhá část analyzuje časovou osu a cíle různých fází vývoje videohry a zároveň hodnotí pozitiva a negativa práce s vydavatelem. Brány v úvahu jsou také certifikační a hodnotící procesy. Třetí a poslední část nabízí pohled do zákulisí vývoje videoher prostřednictvím rozhovoru s herním vývojářem.
Control of decentralized energy sources and storage systems
Maksimovich, Valeriia ; Wannous, Kinan (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Žijeme ve století, ve kterém jen těžko dovedeme představit život bez elektrické energie. Vznikajicí malé elektrárny, které vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů energie vyvolali potřebu v přisnějším řizení, inteligentním měření a změny Evropského trhu s elektřinou. Hlavní otázka spočívá v tom, jak zajistit spolehlivé, bezpečné a udržitelné dodávky energie a současně minimalizovat náklady a znečištění životního prostředí. Jedním ze způsobů je integrace decentralizovaných zdrojů energie do sítě. Tato práce se zabývá konceptem decentralizované výroby energie, paralelním provozem s distribuční sítí, akumulací a pokročilými způsoby řízení zdrojů. Práce také poskytuje přehled účastníků trhu s energií, jako jsou napřiklad obchodníci s elektrickou energií, agregátoři a lokakní distribuční soustavy.
Evolution of video games and their impact on society
Kováčik, Dominik ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Cílem této bakalářské práce je poskytnutí struční historie videoher a analyzování jejich vlivů na společnost. Tato práce popisuje vývoj videoher od jejich počátku až po rok 2010 a také problémy, kterým museli vývojáři videoher čelit během příznivých i těžkých období. Také popisuje některé video-herní periferie a zaměřuje se zejména na virtuální realitu. Analýza vlivu videoher na společnost je založena na několika důvěryhodných studiích vedených odborníky, kteří jsou uznávaní ve svých oborech.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Šedrlová, Martina
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.