Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj ruční výroby skla na Novoborsku od roku 1918 až do současnosti
Šavelková, Šárka ; Kopačka, Ludvík (vedoucí práce) ; Heřmanová, Eva (oponent)
Ručně vyráběné sklo je jednou z nejtypičtějších českých výrob, která po několik století šířila dobré jméno naší země po celém světě. Toto velmi malé odvětví, jehož podíl na zpracovatelském průmyslu činí pouze 0,1% a ve skupině skleněných výrobků 1,2%, má významný podíl na zaměstnanosti Libereckého kraje (10%). Význam tohoto oboru však nespočívá v kvantitě výroby, ale hlavně v její kvalitě. Ta je v současné době stále nesrovnatelně vyšší než ruční masová produkce z východních zemí. Pro region, jako je Novoborsko, které je historicky i v současnosti spjato právě s ruční výrobou skla, má velký význam nejen ekonomický a sociální, ale také integrační a identifikační ve smyslu sounáležitosti k regionu a příslušnosti ke sklářskému řemeslu. Krize, která postihla sklářské odvětví v roce 2008, byla důsledkem vývoje předešlých let a ukázala, že tradice, značka a jméno nejsou ve světě trvalou hodnotou. Bez dalších investic a inovací nemohou stačit pro dlouhodobé udržení a rozvoj tohoto krásného řemesla. Přežití našeho sklářství nelze zajišťovat dřívější konkurenceschopností. Jako každé řemeslo je i toto postaveno zejména na lidech, na jejich schopnostech, znalostech, zkušenostech, vztazích a hodnotách. Sklářské podniky se sice statisticky pomalu zotavují z krize, ale pokud si, stejně jako společnost, včas neuvědomí, že...
Inovační potenciál regionů ČR
Šavelková, Šárka ; Csank, Pavel (vedoucí práce) ; Blažek, Jiří (oponent)
Inovace představují v dnešní době hlavní konkurenční výhodu firem. Pokud prosperují firmy, prosperuje také region, ve kterém se nacházejí. Inovační aktivita firem je rozdílná region od regionu. Samotné inovace lze těžko hodnotit, jelikož neexistuje statistika inovací firem. Můžeme však hodnotit faktory, které stojí za tvorbou inovací. Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení inovačního potenciálu krajů České republiky prostřednictvím pasivního faktoru inovačního potenciálu - výzkumu a vývoje. Hodnocení vychází s dat Českého statistického úřadu, který každoročně provádí šetření o výzkumu a vývoji v České republice. Kapacity výzkumu a vývoje jsou sledovány pouze za podnikatelský sektor, který je hlavním producentem inovací. Klíčová slova: inovace, inovační potenciál, ekonomický rozvoj, konkurenceschopnost

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.