Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Redesign configuration management procesu ve vybrané organizaci
Šavel, Jan ; Zelená, Veronika (vedoucí práce) ; Přibil, Jiří (oponent)
Cílem této práce je provedení analýzy Configuration management procesu ve zkoumané organizaci prostřednictvím rámce nejlepších praktik knihovny ITIL a navržení přepracování dle získaných poznatkům. Analýza pokrývá nejen Configuration management proces, ale částečně i Change management, který je s Configuration management procesem ve zkoumané organizaci pevně svázán. V teoretické části se nejprve zabývám popisem procesu v obecné rovině, způsobem jeho modelování a nástroji, které lze k modelování využít. Dále popisuji rámec nejlepších praktik knihovny ITIL verze 3 a využití CMS (Configuration Management System) jako federalizovaného systému pro Configuration management. V praktické části se věnuji analýze stávajícího stavu Configuration management procesu ve zkoumané organizaci a uvádím výhody a nevýhody, z nichž pak navrhuji doporučení, jak proces pro tuto organizaci optimalizovat. Závěr práce potom obsahuje srovnání původní a přepracované verze procesu a uvedení výhod, které dle mých závěrů z této změny vyplývají.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.