National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Determination of rubidium in selected plant extracts by atomic absorption spectrometry
Šatrová, Lucie ; Hraníček, Jakub (advisor) ; Jelínek, Ivan (referee)
In this diploma thesis, rubidium in plant material samples was determined by atomic absoption spectrometry. Determination of plant material rubidium was performed on two different atomic absorption spectrometers (GBC 933 AA and ContrAA 700) for comparison. The selection of a proper method of atomization was essential, therefore optimizations for the flame atomizer and electrothermal atomizer were performed. On the GBC 933 AA, flame atomization was tested. The flow rate of the acetylene-air, vertical and horizontal flame profile, spectral interval width was optimized for the instrument. On the ContrAA 700, the conditions for flame atomization were optimized as well as for electrothermal atomization. The optimized parameters included the acetylene-air flow rate and the vertical flame profile again. For the electrothermal atomization, the temperature dependence of pyrolysis and the temperature dependence of atomization were optimized. Under experimentally determined optimal conditions, the determination of rubidium in fruit and vegetable juice samples was performed by the method of calibration curve. Rubidium usually accompanies toher alkali metals. In the absence of essential biogenic elements iportant for plant growth, rubidium is able to help out and take on the role of potassium.
The in vitro study of the new lipidized analogs of prolactin-releasing peptide
Šatrová, Lucie ; Maletínská, Lenka (advisor) ; Tichá, Anežka (referee)
Bakalářská práce se zabývá neuropeptidy ovlivňujícími příjem potravy anorexigenním účinkem (snižujícím příjem potravy), které jsou potenciálními Mezi tyto neuropeptidy se řadí peptid uvolňující prolaktin (PrRP), který se váže s itou ke svému receptoru GPR10, a také k afinitou jen o řád nižší než laboratoři RNDr. Lenky Maletínské, CSc. byly navrženy a syntetizovány nové lipidované analogy PrRP, které mají podobnou afini receptorům GPR10 i NPFF2 přirozený PrRP a snižují příjem potravy po periferním podání. Na základě skutečnosti, že GPR10 má vysoko jedním receptorem označovaným jako Y1 a receptor Y1 je homologický s dalšími íněných peptidů Y2 a Y5, byla této bakalářské práci stanovena afinita přirozeného a jeho dvou palmitovaných analogů k receptorům Na buňkách U2OS s transfekovanými pomocí saturačních vazeb . Ty sloužily k výpočtu kompetitivních vazebných experimentech, kde přirozený a jeho dva palmitoylované měly velmi nízkou buňkám U2OS s transfekovanými receptory Y1 nebo Y2. Na druhé straně přirozený PrRP vázal buňkám transfekovaným receptorem řádu 10 a jeho palmitoylované analogy s až stokrát nižší Součástí bakalářské práce byla i optimaliz a přítomnosti inhibitorů proteáz stanovení K buněčn sfekovaným NPFF2 Stanovená K řádu 10 mol/l podobná hodnotám pro přirozené ligandy receptorů Zkoumání vazby...

See also: similar author names
2 ŠATROVÁ, Lenka
2 Šatrová, Lenka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.