Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Důvody ukončení závodní činnosti v judu u dětí v pubertě 14 - 18 let
Šaroch, Marcel ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Důvody ukončení závodní činnosti v judu u dětí v pubertě 14 - 18 let Cíl: Cílem diplomové práce je zjištění možných důvodů ukončení závodní činnosti u dětí v pubertě v judu, získaných kvalitativní metodou sběru dat pomoci ankety. Metoda: Pomocí ankety, která byla rozeslána 42 trenérům a 21 dětem, byly zjištěny důvody ukončení závodní činnosti u dětí ve věku 14 - 18 let. Výsledky: Zjistili jsme, že mezi nejčastější důvody patří úzkost objevující se před zápasy, nedostatek času a náročné studium na SŠ či VŠ mimo bydliště. Klíčová slova:důvody ukončení závodní činnosti, trenér, judo, motivace
Výchovný přístup trenéra ke svěřencům v judu
Šaroch, Marcel ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Výchovný přístup trenéra ke svěřencům v judu Cíl: Cílem práce bude zkoumat přístup a postoj jednotlivých trenérů k práci s mladým člověkem, čímž se bude sledovat trenérův výchovný a motivační přístup k jeho svěřencům. Metody: Anketa, kvalitativní výzkum Výsledky: Díky získaným výsledkům jsme zjistili, že v různých aspektech výchovy je trenérská práce na různé úrovni. V oblasti motivace a přípravě tréninku jsou horší. Většina trenérů využívá autoritativní způsob, což vede k snižování vnitřní motivace a sebeocenění. Na trénink si nepřipravují písemnou přípravu, která vede k improvizaci a jednostrannému tréninku. V oblasti rozvoje charakteru, vztahů s rodiči a zájmu o osobní život byly výsledky na velmi dobré úrovni. Klíčová slova: judo, výchova, motivace, trenér

Viz též: podobná jména autorů
2 Šaroch, Martin
2 Šaroch, Michal
1 Šaroch, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.