Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv dobrovolnictví na sociální status jedince
Šalandová, Radka ; Havlová, Lenka (vedoucí práce) ; Novotná, Eliška (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Vliv dobrovolnictví na sociální status jedince" pojednává o dobrovolnictví ve vztahu ke společenskému postavení jedince, který se tomuto dobrovolnictví věnuje. První polovina práce přestavuje teoretická východiska, v nichž je přiblížena problematika sociální stratifikace, sociálního statusu a dobrovolnictví. Druhá polovina práce je věnována anketnímu šetření, jehož cílem je zjistit, jak ovlivňuje účast v dobrovolnických aktivitách sociální status jedince. Konkrétně je toto šetření zaměřeno na názory žáků středních škol v Jindřichově Hradci, jež se v dobrovolnictví nikdy neangažovaly.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.