Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Solution of a Weakly Delayed Difference System
Šafařík, Jan
The paper solves a weakly delayed difference systém x(k+1) = Ax(k)+Bx(k-1) where k = 0;1; : : : , A = (ai j)3 i; j=1, B = (bi j)3i ; j=1 are constant matrices. An explicit solution is given with a discussion on the number of independent initial data.
Hodnocení ekonomické situace zvolené soukromoprávní korporace pomocí vybraných metod a návrhy na její zlepšení
Sedláčková, Michaela ; Šafařík, Jan (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je pomocí vybraných metod analyzovat společnost Agroservis s.r.o. Postupně je hodnoceno vnější a vnitřní prostředí a také finanční situace subjektu. Poslední část diplomové práce obsahuje návrhy na možné zlepšení současné situace.
Weakly Delayed Systems of Linear Discrete Equations in R^3
Šafařík, Jan ; Khusainov, Denys (oponent) ; Růžičková, Miroslava (oponent) ; Diblík, Josef (vedoucí práce)
The present thesis deals with the construction of a general solution of weakly delayed systems of linear discrete equations in ${\mathbb R}^3$ of the form \begin{equation*} x(k+1)=Ax(k)+Bx(k-m) \end{equation*} where $m>0$ is a positive integer, $x\colon \bZ_{-m}^{\infty}\to\bR^3$, $\bZ_{-m}^{\infty} := \{-m, -m+1, \dots, \infty\}$, $k\in\bZ_0^{\infty}$, $A=(a_{ij})$ and $B=(b_{ij})$ are constant $3\times 3$ matrices. The characteristic equations of weakly delayed systems are identical with those of the same systems but without delayed terms. The criteria ensuring that a system is weakly delayed are developed and then specified for every possible case of the Jordan form of matrix $A$. The system is solved by transforming it into a higher-dimensional system but without delays \begin{equation*} y(k+1)=\mathcal{A}y(k), \end{equation*} where ${\mathrm{dim}}\ y = 3(m+1)$. Using methods of linear algebra, it is possible to find the Jordan forms of $\mathcal{A}$ depending on the eigenvalues of matrices $A$ and $B$. Therefore, general the solution of the new system can be found and, consequently, the general solution of the initial system deduced.

Viz též: podobná jména autorů
1 Šafařík, J.
1 Šafařík, Jaromír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.