Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proměna přístupu osvětlování ve filmu s nástupem LED lamp
Nedvěd, Ondřej ; ŠEC, Martin (vedoucí práce) ; MYSLÍK, Jiří (oponent)
V současné době jsou LED osvětlovací technologie v oblasti osvětlování ve filmu relativně novým prvkem a stávají se konkurencí tradiční osvětlovací technice. Tato práce si klade za cíl určit, jakým způsobem se změnil přístup kameramana a jeho štábu k metodice osvětlování ve filmovém průmyslu s nástupem LED technologie. Pomocí empirické pozorovací metody bude v teoretické části objasněno, jakými technickými výhodami disponují LED zdroje v porovnání s tradičními lampami a jaké je jejich využití. Praktická část bude popisovat zkušenosti kameramanů, kteří ve své praxi LED zdroje využívají. Přínos této práce spočívá ve zjištění, že LED světla jsou už momentálně schopna konkurovat tradičním svítidlům a v mnoha směrech je i předčí.
Natáčení při nízkých hladinách osvětlení
Lipský, Tomáš ; ŠEC, Martin (vedoucí práce) ; MYSLÍK, Jiří (oponent)
V rámci tématu natáčení při nízkých hladinách osvětlení bych chtěl kromě filmového negativu a ostatních k němu se vztahujících již probádaných vlastností a skutečností věnovat pozornost především současným digitálním kamerám využívaných v kinematografii. Dále bych toto téma rozvinul v oblasti problematiky dynamického rozsahu, barevné reprodukce a dalších parametrů, které výrazně ovlivňují práci a vyjadřovací prostředky kameramana v podmínkách s nízkou hladinou osvětlení. Dalším důležitým aspektem jsou v této problematice skutečné parametry a limity současných zobrazovacích systémů (digitální projekce, LCD monitory a televize, OLED, a jiné technologie) a celkového digitálního řetězce, po kterém může teprve dojít ke shlédnutí a porovnání kvalit výsledného obrazu.
Obrazové senzory v kameramanské praxi
Pospíšil, Petr ; MYSLÍK, Jiří (vedoucí práce) ; ŠEC, Martin (oponent)
Souhrn a popis jednotlivých typů digitálních obrazových senzorů, jejich vlastnosti a využití těchto znalostí při práci kameramana.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.