National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
The role of money in the Austrian business cycle theory
Šťastný, Vladimír ; Ševčík, Miroslav (advisor) ; Rybáček, Václav (referee)
Diplomová práce se nejprve zabývá popisem rakouské teorie hospodářského cyklu. Věnuje se teorii kapitálu, úloze úrokové míry a následně vysvětluje mechanismus hospodářského cyklu v pojetí rakouské teorie. Dále zahrnuje pohled na bankovní systém, jenž tvoří nedílnou součást teorie. V poslední, rozsáhlejší části, se práce detailně věnuje penězům a snaží se do jisté míry integrovat alternativní přístup k penězům do stávající podoby rakouské teorie hospodářského cyklu.
Pension systems
Šťastný, Vladimír ; Sedláková, Jaroslava (advisor) ; Sedláková, Jaroslava (referee)
Popis a analýza důchodového systému České republiky, porovnání se systémy v zahraničí, z nichž největší pozornost je věnována slovenskému důchodovému systému. Nejvýznamněší část obsahuje zhodnocení návrhů a důsledků reformy.

See also: similar author names
2 ŠŤASTNÝ, Vladislav
6 ŠŤASTNÝ, Vojtěch
6 Šťastný, Vojtěch
4 Šťastný, Václav
2 Šťastný, Vít
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.