Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Slavnosti vzdoru? Majáles v 50. a 60. letech 20. století v ČSSR.
Šťástka, Jan ; Himl, Pavel (vedoucí práce) ; Roubal, Petr (oponent)
V této práci se na základě výzkumu dobových pramenů snažím rekonstruovat slavnosti pražských majáles v 50. a 60. letech 20. století a zjistit, zda se opravdu jednalo o vzdor proti "režimu", jak uvádí některé odborné texty. Na majáles nahlížím optikou Michaila Bachtina a kulturotvorných karnevalů, které mohou sloužit jako forma vyjednávání společenských změn. Světy smíchu a hry existují v prostředí jiných pravidel než každodenní svět vážnosti a mohou se stát prostředkem pro vyjednávání společenských změn i v totalitních či silně konzervativních režimech. Majáles vnímám jako karneval, který umožňuje tento přechod do světa "jen jako", skrze který studenti mohli vyjednávat o mnohých, v Československu jinak tabuizovaných, tématech. I když se svět "jen jako" může zdát oddělený od vážného světa, oba světy se navzájem ovlivňují a i formou hry a karnevalu je možné změnit společenská pravidla, která platí ve světě vážném. Zároveň jsou studenti chráněni i svou pozicí ve společnosti, mají širší práva než děti, ale stále ještě nepřešli do světa dospělých.
Larp - Divadlo bez diváků
Šťástka, Jan ; Kandert, Josef (vedoucí práce) ; Kopecká, Anna (oponent)
Tato práce se zabývá fenoménem rolových her se zacílením na společenskou akční a dramatickou hru larp. Úvodem jsou vysvětleny základy antropologické a sociologické teorie her z děl několika předních teoretiků hry. Následující část se zabývá herními i neherními předchůdci larpu, tématem bude zejména jejich historie a společenský význam. Samotný larp je definován a popsán z hlediska her a jeho historie ve světě i v České republice. Část je věnována subkultuře larpu, jejíž existence nemusí být na první pohled zřejmá. V další části je provedena klasifikace jednotlivých druhů her známých na území ČR a jsou vyjmenovány nejvýznamnější spolky, které přispěly do české larp komunity. Ve výzkumné části jsou kompilace dat a poznatků z pozorování tří různých her. Cílem této případové studie je pochopit smysl těchto her a jejich význam pro život hráče. Závěrem jsou shrnuty poznatky z předchozího textu.

Viz též: podobná jména autorů
2 Šťástka, Jakub
4 Šťástka, Jindřich
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.