National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Guerrilla marketing
Ptáček, Petr ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Šír, Martin (referee)
Práce popisuje hlavní principy a myšlenky guerrilla marketingu, jeho různé styly a odnože a rozdíly oproti marketingu tradičnímu. Důraz je kladen na rozdílnost přístupu a stylu myšlení. Součástí jsou i aplikace jednotlivých myšlenek nebo nástrojů guerrilla marketingu na reálné nebo hypotetické situace, doplněné rozborem případových studií.

See also: similar author names
2 Šír, M.
4 Šír, Michal
20 Šír, Miloslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.