Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Havránková, Věra ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Zpráva o řešení projektu, Modulu č. 2 - Informační kampaň byla zpracována jako informace o průběhu řešení projektu. Aktivity roku 2002 byly orientovány na vstupní informační zabezpečení řešeného modulu. Byla zpracována vstupní rešerše, dotazník pro anketu a anketa byla rozeslána elektronickou poštou.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Havránková, Věra ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Byla zorganizována kontrolní anketa na stejné téma jako v roce 2002, která měla za cíl vyvrátit či potvrdit obavy z možného zkreslení výsledků. Výsledky loňské kampaně byly detailněji vyhodnoceny z hlediska regionálních rozdílů. Byly zkoumány věkové rozdíly a odlišnost podnikatelského a veřejného sektoru ve výsledcích loňské ankety. Byla hodnocena kvalita českých odborných informačních zdrojů pro odpadové hospodářství. Byla k tomu zvolena metoda vícekriteriálního hodnocení.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Havránková, Věra ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Byly porovnány výsledky anket o informačním chování a informačních potřebách odborníků v odpadovém hospodářství, které se uskutečnily v r.2002 elektronicky a v r. 2003 v časopise. Bylo porovnáno informační chování a potřeby odborníků dvou věkových skupin (do a nad 40 let) a pracovníků veřejného sektoru a podnikatelské sféry. Po hloubkové rešerši byly sumarizovány zásady informačního chování při rozhodování/řešení odborného problému. Na základě výsledků výzkumu byly vymezeny základní informační a stanoveny zásady správného informačního chování. Byl definován kombinovaný informační zdroj (KIZ), jeho vstupy a výstupy, uživatelé a rozpracováno jeho možné uplatnění v odpadovém hospodářství.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Kalivoda, Jindřich ; Veverka, Zdeněk ; Beneš, Bohumil ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Samostatná příloha k souhrnné zprávě za rok 2005 (MIZPP007JO1I). V roce 2005 byl rozpracován konkrétní pilotní projekt - Podnikatelé v odpadovém hospodářství a jejich role v hospodářství České republiky, který je součástí tohoto výstupu a je rozdělen do kapitol: Charakteristika odvětví, postavení podniků odpadového hospodářství v hospodářství ČR, Bariéry podnikání v odpadovém hospodářství a Přehled firem působících na území České republiky a zabývajicích se nakládání s odpady.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Zpráva popisuje řešení Modulu 2 – Informační kampaň v rámci projektu VaV 720/3/02 v roce 2006 a shrnuje průběh jeho řešení v letech 2002 až 2006. V průběhu řešení byly provedeny odborné rešerše, ankety na téma informační potřeby a informační chování odborníků v odpadovém hospodářství a hodnocení českých odborných informačních zdrojů. Byl definován Kombinovaný informační zdroj jako výsledek šetření v oblasti integrovaného informačního systému. Jako pilotní projekt Kombinovaného informačního zdroje (KIZ) byla navržena a realizována situační zpráva na téma Podnikatelé v odpadovém hospodářství a jejich role v hospodářství ČR. Závěrečné ověření KIZu bylo provedeno na Průvodci odpadovým hospodářstvím pro malé a střední podnikatele.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Průvodce odpadovým hospodářstvím pro malé a střední podniky
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Úkolem průvodce je informovat malé a střední podnikatele, jak se mají chovat, aby se nedostali do sporu se státní správou při řešení svých odpadových problémů. Průvodce je rozdělen do částí: Poslání, Úvod, Pojmy a definice, Obecné povinnosti, Hlavní povinnosti původců, Další povinnosti, Nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, Zpětný odběr některých výrobků, Odpadová evidence, Plány odpadového hospodářství, Pokuty ukládané za nedostatky v souvislosti s nakládáním s odpady, Význam vodního práva, O starých ekologických zátěžích, Dobrovolné nástroje v odpadovém, hospodářství, Orgány státní správy v odpadovém hospodářství, správní řád, Judikatura a Slovo na závěr.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.