Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Alterations in gene expression of hepatobiliary transporters as potential mechanisms for drug-induced cholestasis by amoxicillin and clavulanic acid
Řepová, Veronika ; Pávek, Petr (vedoucí práce) ; Mičuda, Stanislav (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Veronika Řepová Školitel: Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., Prof. Ramiro Jover Atienza, Ph.D. Název diplomové práce: Změny genové exprese hepatobiliárních transportérů jako potenciální mechanismy vzniku polékové cholestázy navozené amoxicilinem a kyselinou klavulanovou Amoxicilin a kyselina klavulanová (AMO/CLA) představují v současné době jednu z nejčastějších příčin idiosynkratického polékového poškození jater (DILI). Navzdory obtížím v diagnostice a vyhodnocování kauzality byly již klinické projevy zdokumentovány a ve většině případů klasifikovány jako cholestatické jaterní poškození. Počet studií týkajících se molekulárních mechanismů polékové cholestázy se stále zvětšuje, přičemž role hepatobiliárních transportérů se ukázala být pro patogenezi zásadní. Molekulární mechanismy vzniku DILI navozeného AMO/CLA však zůstávají stále neobjasněny. Za účelem prozkoumat hepatotoxický efekt AMO/CLA a AMO in vitro byly jako hepatocelulární modely použity buňky HepG2 a lidské hepatocyty Upcyte. Hladiny mRNA klíčových transportérů pro žlučové kyseliny (BAs), enzymů a jaderných receptorů (NRs) byly změřeny použitím kvantitativní polymerázové řetězové reakce. Cytotoxické koncentrace AMO a AMO/CLA byly...
Alterations in gene expression of hepatobiliary transporters as potential mechanisms for drug-induced cholestasis by amoxicillin and clavulanic acid
Řepová, Veronika ; Pávek, Petr (vedoucí práce) ; Mičuda, Stanislav (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Veronika Řepová Školitel: Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., Prof. Ramiro Jover Atienza, Ph.D. Název diplomové práce: Změny genové exprese hepatobiliárních transportérů jako potenciální mechanismy vzniku polékové cholestázy navozené amoxicilinem a kyselinou klavulanovou Amoxicilin a kyselina klavulanová (AMO/CLA) představují v současné době jednu z nejčastějších příčin idiosynkratického polékového poškození jater (DILI). Navzdory obtížím v diagnostice a vyhodnocování kauzality byly již klinické projevy zdokumentovány a ve většině případů klasifikovány jako cholestatické jaterní poškození. Počet studií týkajících se molekulárních mechanismů polékové cholestázy se stále zvětšuje, přičemž role hepatobiliárních transportérů se ukázala být pro patogenezi zásadní. Molekulární mechanismy vzniku DILI navozeného AMO/CLA však zůstávají stále neobjasněny. Za účelem prozkoumat hepatotoxický efekt AMO/CLA a AMO in vitro byly jako hepatocelulární modely použity buňky HepG2 a lidské hepatocyty Upcyte. Hladiny mRNA klíčových transportérů pro žlučové kyseliny (BAs), enzymů a jaderných receptorů (NRs) byly změřeny použitím kvantitativní polymerázové řetězové reakce. Cytotoxické koncentrace AMO a AMO/CLA byly...
Analýza poruch chodivosti a její vliv na mléčnou užitkovost dojnic českého strakatého skotu ve vybraném chovu
Řepová, Veronika
Náplní této práce byla analýza pohybového skóre u dojnic s poruchou lokomoce a její vliv na mléčnou užitkovost. Pozorování probíhalo v podniku GenAgro Říčany a.s. u dojnic českého strakatého skotu v období od června do prosince 2015 vždy den po kontrole užitkovosti. Sledovanými parametry mléčné užitkovosti byla dojivost (kg mléka), obsah bílkovin (%), tuku (%), somatických buněk (tis. ks), laktózy (%) a močoviny (%). Dojnice byly hodnoceny podle pohybového skóre se stupnicí 1 (dojnice bez poruchy chodivosti) až 5 (dojnice s určitým stupněm kulhavosti). Podle výsledků můžeme sledovat, že onemocnění paznehtů má vliv na snížení množství nadojeného mléka především u pohybového skóre 3 a 4 (P < 0,01), dále na zvýšení obsahu bílkovin, tuku a laktózy (P < 0,05) a zvýšení počtu somatických buněk (P < 0,01). Můžeme tedy říci, že se zvyšující se kulhavostí dojnic docházelo k významnému snížení dojivosti a to až o 1,8 kg mléka na dojnici a den. Což se při dnešní nízké ceně mléka ještě více negativně projeví na ekonomice chovu skotu.
Výskyt agresivního chování psů v Tišnově
Řepová, Veronika
Cílem bakalářské práce bylo zjištění výskytu agresivního chování psů v městě Tišnově. Dotazník byl předložen majitelům, jejichž pes kousnul jiného psa nebo člověka. Nejčastěji ke kousnutím docházelo při pohybu kousajícího psa na volno. Větší výskyt kousnutí byl zaznamenán, když se kousající pes znal s obětí. Ve většině případů došlo k agresi v místě bydliště psa. Častěji útočila střední plemena než plemena malá a velká. Častěji kousl dospělý pes v porovnání se štěňaty a seniory. K incidentu docházelo častěji mezi jedinci stejného pohlaví. Člověka častěji kousl pes než fena.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.