Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Management mimořádných událostí
Řehořová, Jitka ; Holmerová, Iva (vedoucí práce) ; Válková, Monika (oponent)
Management mimořádných událostí by se měl stát v každém zdravotnickém zařízení důležitou součástí kontinuálního zvyšování kvality. Při poskytování zdravotní péče docházelo, dochází a bude docházet k pochybením z různých příčin. Prioritou zdravotnického zařízení musí být poskytování bezpečné zdravotní péče. Každé pracoviště je specifické výskytem určitého druhu mimořádných událostí. Proto je pro vrcholový a střední management nemocnice důležité znát výskyt mimořádných událostí co do jejich druhu a počtu na oddělení. V předkládané diplomové práci si kladu za cíl zmapovat výskyt mimořádných událostí v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. vzniklých při poskytování zdravotní péče na lůžkových odděleních. Výzkumem a předáním informací zdravotnickým pracovníkům úseku ošetřovatelské péče nemocnice chci dokázat, že pečlivé hlášení mimořádných událostí je založeno hlavně na vytvořeném klimatu "kultury bezpečí" na oddělení. Velký důraz kladu na analýzu jednotlivých mimořádných událostí, jejich zmapování a hledání nápravných opatření k zamezení nebo snížení výskytu mimořádné události.

Viz též: podobná jména autorů
1 ŘEHOŘOVÁ, Jana
2 ŘEHOŘOVÁ, Jiřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.