Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Influence of inner geometry shapes of suspension nozzles on hydraulic power conditions and water velocity fields of jets
Zeleňák, Michal ; Říha, Zdeněk
The aim of study was numerical simulation of water flow with absence of abrasive particles inside inner geometry of suspension nozzle. Shapes of cone - radius profiles in relation with change of hydraulic parameters were studied. Results of simulations are presented in report.
CFD simulation of a free surface jet of high pressure nozzle. Jet sloping 90° 85° and 75°
Říha, Zdeněk
The report contains CFD results and description of the two phase flow water and air. Water comes into the computational domain through the nozzle which creates water jet. The jet falls on the wall surface where flows along the surface plate in all directions (x,y mainly). The aim of the work is to show how the falling water flows on the wall surface with help of advanced CFD model. Three cases had been solved there with a various jets sloping to the bottom surface plate. The first case contains results with configuration of the geometry for the jet sloping 90o. Second case contains results with configuration of the geometry for the jet sloping 85o and third case contains results with configuration of the geometry for the jet sloping 75o, see enclosures 1, 2 and 3. Given calculation had been done as steady state calculations.
The Flow of Mixture Vapors in the Vacuum Column K101, Nominal and Reduced Capacity
Říha, Zdeněk
The report contains CFD results and description of the gas mixture flow in the bottom part of the vacuum column K101. There were solved two cases. Both cases had the same geometry. The difference between ones was in quantity of vapors on the inputs. The first case was calculated for the nominal quantity of vapors. The second case was calculated for reduced quantity (60% of nominal quantity) of vapors. Calculated results of above mentioned cases are placed in report´s enclosures 1 and 2.
Flow Field Analysis in Abrasive Head as Tool for High-Speed Abrasive Jet Cutting
Říha, Zdeněk ; Zeleňák, Michal
The article presents an analysis of the calculated flow field of water, vapor and\nabrasive particles in the inner geometry of a tool called the abrasive head using\na multiphase numerical flow model. The results of the above-mentioned analysis\nare compared with measured values of abrasive particle velocities at the outlet of\nthe abrasive head. For measuring of abrasive particle velocities, the PIV method\nwas used.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Influence of hydrodynamic nozzle wear on erosion effect of self-excited pulsating water jet
Klich, Jiří ; Říha, Zdeněk ; Foldyna, Vladimír
The article deals with the study of the wear of the hydrodynamic nozzle and its\ninfluence on the generation of a self-excited pulsating water jet (SPWJ). The nozzle\nwas monitored for the ability of the waterjet to erode the surface of the aluminum\nalloy EN AW 6060 at regular intervals.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Generování náhodných dat z biometrických vzorků
Sachová, Romana ; Říha, Zdeněk (vedoucí práce) ; Vondruška, Pavel (oponent)
Název práce: Generování náhodných dat z biometrických vzorků Autor: Bc. Romana Sachová Katedra (ústav): Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: Ing. Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D. e-mail vedoucího: zriha@fi.muni.cz Abstrakt: Hlavním tématem diplomové práce je generování náhodných dat z biomet- rických vzorků. Její součástí je studium biometrických charakteristik, náhodnosti, generování náhodných dat vhodných pro kryptografii. Je zde rozebrána variabilita otisku prstu, oční duhovky, lidské tváře a hlasu. Praktická část je zaměřena na tes- tování proměnlivosti 200 otisků stejného prstu pomocí tří faktorů: 1) Souřadnice vr- cholů všech otisků. Kvůli opakování souřadnic byla získaná entropie nízká. 2) Aproxi- mace obsahu otisků prstů. Podařilo se nám ověřit různost obsahů, ovšem maximální dosažitelná entropie byla pouze okolo 15 bitů. 3)Zkreslení papilárních linií. Z pevného bodu (vrcholu) až po horní okraj otisku byly brány okénka obsahující část papilární linie. Pro každé okénko byl spočten průměrný fázový úhel gradientu vyjadřující změnu intenzity šedi mezi jednotlivými liniemi. Vektor fázových úhlů gradientů popisuje zkreslení papilárních linií. Maximální možná entropie těchto vektorů...
Two phase flow of water and air, flat jet above the plate, jet sloping 75° and 90°
Říha, Zdeněk
The report contains CFD results and description of the two phase flow water and air. Water comes into the computational domain through\nsimplified nozzle which creates water flat jet with spraying angle c. 40o. The flat jet falls on the wall surface where flows along the surface plate in all directions (x,y mainly). The aim of the work is to show how the falling water flows on the wall surface with help of advanced CFD model. Two cases had been solved there with various jets sloping to the surface plate. The first case contains results with configuration of the geometry for the jet sloping 75o and second case contains results with configuration of the geometry for the jet sloping 90o, see enclosures 1 and 2. Given calculation had been done as steady state calculations.
Kryptovirologie a budoucnost malware
Prchal, Josef ; Říha, Zdeněk (oponent) ; Cvrček, Daniel (vedoucí práce)
Malware je spojený s informační technikou. Oboje se ovlivňuje navzájem. Cílem této práce je přiblížit různé typy těchto programů, stručně popsat historii a vývoj. Nastínit hlavní trendy v této oblasti a pokusit se předpovědět, kam bude vývoj směřovat.
CDF model of mixture gas flow in the vacuum column 12T-70102, revamp tower
Říha, Zdeněk
The report contains description of fluid flow for case with revamp tower of the column 12T -70102. Vapor flow was mainly calculated in the above mentioned geometry. In last iteration the liquid droplet (diameter 0,3mm) were injected into the geometry through the nozzle 12, see enclosure in the report. Introductory section of the enclosuere contains pictures with geometry and boundary conditions description, See figure G1. Then, slice plan follows, see figure G2. Next pictures show distribution of pressure and velocity on given slices. Pictures at the end of the enclosure show path-lines distribution and droplets particle traces distribution in the solved geometry.
CFD model of mixture gas flow in the vacuum column 12T-70102, existing state of internals
Říha, Zdeněk
The report contains description of fluid flow for case with existing state of the column 12T -70102. Vapor flow was mainly calculated in the above mentioned geometry. In last iteration the liquid droplet (diameter 0,3mm) were injected into the geometry through the nozzle 12, see enclosure in the report. Introductory section of the enclosuere contains pictures with geometry and boundary conditions description, See figure G1. Then, slice plan follows, see figure G2. Next pictures show distribution of pressure and velocity on given slices. Pictures at the end of the enclosure show path-lines distribution and droplets particle traces distribution in the solved geometry.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.