Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zpráva o průzkumu chování a biomanipulační funkci populace sumce velkého v nádrži Římov 2017
Říha, Milan ; Vejřík, Lukáš ; Peterka, Jiří ; Kubečka, Jan
Zpráva shrnuje výsledky výzkumu chování a pohybu sumce velkého (Silurus glanis) na nádrži Římov v letech 2017-2018. Informace o pohybu a chování byly získány prosřednictvím pozičního telemetrického systému.
Zpráva o stavu populací mníka jednovousého v nádržích Karhov, Lučina, Nýrsko a rybnících Zhejral a Obecník v roce 2016
Blabolil, Petr ; Jůza, Tomáš ; Matěna, Josef ; Muška, Milan ; Peterka, Jiří ; Říha, Milan ; Vejřík, Lukáš
Cílem studie bylo provedení sledování populace mníka jednovousého ve čtyřech nádržích a rybníce do nichž byli dříve vysazeni. Sledování bylo uskutečněno během jarního období roku 2016 a v případě nádrže Nýrsko i v období zimním a letním. K detekci mníka jednovousého byly využity především šetrné metody (pasti dvou typů, vizuální průzkum potápěči, elektrolov, hydroakustický průzkum), metoda simulující rybářský tlak (šňůry) a doplňkově vlečná síť. Úkolem studie bylo vytvoření a ověření monitorovacího schématu a v případě úlovku mníka i popsat stav jeho populace.
Porovnání cen venkovních úprav na pozemku ve funkčním celku s rodinným domem stanovených nákladovým a zjednodušeným způsobem ve vybrané lokalitě v Brně
Říha, Milan ; Ruberová, Marie (oponent) ; Superatová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na posouzení ceny venkovních úprav na celkovou cenu rodinného domu. Rodinný dům byl v tomto případě oceněn nákladovým způsobem, venkovní úpravy pak ve dvou variantách (nákladovým způsobem a zjednodušeně dle oceňovací vyhlášky). Toto ocenění bylo provedeno i v několika časových úsecích: nová stavba, 11 let, 25 let, 50 let, 75 let a 100 let. Autor se zaměřil na životnost jednotlivých venkovních úprav, dobu kdy je potřeba je vyměnit, či zrekonstruovat, ale hlavně zda procenta uvedená ve vyhlášce v daném případě odpovídají skutečnému stavu. Dále se zamýšlel, který ze způsobu ocenění je optimální použít. Autor podotýká, že při výběru jiných venkovních úprav, popřípadě jiné lokality mohou být výsledky jiné, ale toto nebylo předmětem diplomové práce.
Nový nástroj na zlepšení kvality vodních ekosystémů
Blabolil, Petr ; Říha, Milan ; Peterka, Jiří ; Prchalová, Marie ; Vašek, Mojmír ; Frouzová, Jaroslava ; Jůza, Tomáš ; Muška, Milan ; Tušer, Michal ; Draštík, Vladislav ; Ricard, Daniel ; Sajdlová, Zuzana ; Šmejkal, Marek ; Vejřík, Lukáš ; Matěna, Josef ; Borovec, Jakub ; Kubečka, Jan
V nedávné době byl vytvořen Multimetrický index rybích společenstev (CZ-FBI). Účelem CZ-FBI je hodnocení ekologického potenciálu silně modifikovaných a umělých vodních útvarů tak, aby bylo možné poukázat na ekosystémy v nevyhovujícím stavu a zjednat nápravu. Příspěvek popisuje dílčí kroky vývoje CZ-FBI od použité filozofie, přes jednotlivé fáze jeho vývoje a představování odborné a laické veřejnosti, až po recentní stav. CZ-FBI je součástí certifikované metodiky Ministerstva životního prostředí ČR a nyní probíhá srovnání s dalšími metodikami hodnocení v rámci geografické interkalibrační skupiny.
Komplexní průzkum rybí obsádky údolní nádrže Švihov – Želivka v r. 2014
Matěna, Josef ; Říha, Milan ; Soukalová, Kateřina ; Kočvara, Luboš ; Kubečka, Jan
Cílem komplexního ichtyologického průzkumu nádrže Švihov – Želivka v roce 2014 bylo poznání současného stavu rybí obsádky, posouzení jejího vývoje a zhodnocení její biomanipulační funce.
Fish stock assessment of the Petrusplaat Reservoir in 2014
Říha, Milan ; Jůza, Tomáš ; Vašek, Mojmír ; Soukalová, Kateřina ; Kočvara, Luboš
The aim of the complex ichthyological survey of Petrusplaat Reservoir in 2014 was the description of fish community composition and succession with the emphasis put on the abundance and biomass estimates. All important littoral/benthic and pelagic habitats were sampled using the well-established methods (benthic and pelagic gillnets, shore seining and pelagic fry trawling) aiming particularly on the improvement of abundance and biomass estimates of large fish.
Fish stock assessment of the Honderd en Dertig Reservoir in 2014
Jůza, Tomáš ; Vašek, Mojmír ; Říha, Milan ; Soukalová, Kateřina ; Kočvara, Luboš
The aim of the complex ichthyological survey of Honderd en Dertig Reservoir in 2014 was the description of fish community composition and succession with the emphasis put on the abundance and biomass estimates. All important littoral/benthic and pelagic habitats were sampled using the well-established methods (benthic and pelagic gillnets, shore seining and pelagic fry trawling) aiming particularly on the improvement of abundance and biomass estimates of large fish.
Fish stock assessment of the De Gijster Reservoir in 2014
Vašek, Mojmír ; Jůza, Tomáš ; Říha, Milan ; Soukalová, Kateřina ; Kočvara, Luboš
The aim of the complex ichthyological survey of De Gijster Reservoir in 2014 was the description of fish community composition and succession with the emphasis put on the abundance and biomass estimates. All important littoral/benthic and pelagic habitats were sampled using the well-established methods (benthic and pelagic gillnets, shore seining and pelagic fry trawling) aiming particularly on the improvement of abundance and biomass estimates of large fish.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 ŘÍHA, Michal
8 ŘÍHA, Milan
13 Říha, Martin
1 Říha, Matěj
12 Říha, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.