Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
České překlady francouzské poezie v časopise Moderní revue (1894-1925)
ŘÍHOVÁ, Veronika
Cílem této bakalářské práce bude zjistit, jak přispěla Moderní revue k uvádění francouzských autorů a jejich tvorby do českého prostředí. V prvních kapitolách se věnuji francouzské literatuře na počátku 20. století, popisuji, jakým způsobem Moderní revue fungovala a také uvádím rejstřík veškerých francouzských básní, které v revue vyšly. V druhé části se zaměřuji na analýzu, konkrétně představuji básníky, kteří byli v periodiku překládáni a následně blíže informuji o českých překladatelích, o jaké překlady se konkrétně zasloužili, a na které básníky se orientovali. V závěru se pokusím shrnout přínos Moderní revue k uvádění francouzské poezie 19. a počátku 20. století do českého prostředí.
Příprava pacienta před parenterálním podáním jódové kontrastní látky
ŘÍHOVÁ, Veronika
Tato bakalářská práce je věnována především otázkám přípravy pacienta před vyšetřením jódovou kontrastní látkou na radiodiagnostickém oddělení a postoje a úlohy tohoto oddělení v této problematice. Každý diagnostický či léčebný výkon je zásahem do osobní svobody nemocného a většinou i do jeho fyzické integrity a přináší sebou určitá rizika pro zdraví vyšetřovaného. Proto je nemožné, aby takové výkony byly prováděny bez vědomí a souhlasu pacienta. U všech vyšetřeních, kdy je pacientovi podávána jódová kontrastní látka, je dle vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, nutný, pacientem podepsaný, záznam o informovaném souhlasu s poskytnutím zdravotní péče. Pacient má právo každý výkon odmítnout a zvolit si jiný postup. Část práce je věnována formám informovaného souhlasu s výkonem na různých radiodiagnostických pracovištích a jejich vzájemnému porovnání a hodnocení. Jen dokonale vyplněný a správně formulovaný informovaný souhlas s výkonem vede k úspěšnému začátku každého vyšetření pomocí jódové kontrastní látky. Závěrečná část bakalářské práce je věnována průzkumu praktické účinnosti informovaného souhlasu u pacientů vyšetřovaných jódovou kontrastní látkou v pěti různých zdravotnických pracovištích Jihomoravského kraje.

Viz též: podobná jména autorů
1 Říhová, Vanda
3 Říhová, Veronika
2 Říhová, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.