Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Estimating Tax Revenue Elasticities in Slovakia
Ďurovčíková, Edita ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Janský, Petr (oponent)
1 Abstrakt Skúmanie efektu změny v daňovom základe na příslušný daňový příjem je užitočný nástroj pre lepšíc predpovedanie budúcich daňových príjmov. Táto vlastnost sa nazýva elasticita daňových príjmov, no vo všeobecnosti sa jej nedostává dostatok pozornosti, a ak aj áno, klúčové body ako použitie dát očištěných o efekty reforiem alebo odlíšenie krátkodobej (okamžitej) elastic­ ity od dlhodobej (rovnovážnej) elasticity bývajú zanedbané. Moja práca je prvá, ktorá odhaduje daňové elasticity na Slovensku. Používaní ojedinělé dáta očištěné o efekty reforiem a iných zmien v daňovom systéme na odhadnutie krátkodobej a dlhodobej elasticity pre tri druhy daní, ktoré každoročně velkou mierou prispievajú do celkového daňového příjmu - daň z príjmov fýzickej os­ oby, daň z príjmov právnickej osoby a daň z pridanej hodnoty. Odhadnuté dlhodobé elasticity sa rovnajú 0.98, 1.28, 0.94 pre daň z príjmov fýzickej osoby, daň z príjmov právnickej osoby a daň z pridanej hodnoty v tomto poradí. Co sa týká krátkodobej elasticity, odhadnuté hodnoty sa rovnajú 3.51 a 1.93 pre daň z príjmov právnickej osoby a daň z pridanej hodnoty. V případe dané z příjmu fýzickej osoby nie je mój odhad signihkantný. Ticž som zistila, že v případe všetkých troch kategorií trvá krátkodobej elasticitě viac než rok, než sa dostane na rovnovážnu...
Comparison of progress in information processing after a term of studies of mathematical and non-mathematical programs
Ďurovčíková, Edita ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Korbel, Václav (oponent)
Podľa neoklasickej mikroekonómie by nemalo záležať na spôsobe, akým je informácia podaná jednotlivcom. Výskumy však ukazujú opak. V mojej bakalárskej práci najprv predstavujem pojem behaviorálna ekonómia and popisujem niektoré z efektov, ktoré ovplyvňujú spracovávanie informácií. V druhej časti sa venujem najdôležitejšej časti mojej práce - detailnému popisu môjho výskumu, v ktorom sa pokúšam zodpovedať hlavnú otázku: Pozorujeme rozdiel v pokroku v spracovávaní informácií medzi matematikmi a nematematikmi po semestri štúdia? Študujem tiež počiatočný rozdiel medzi matematikmi a nematematikmi a koreláciu progresu s ostatnými dôležitými faktormi, akými sú napríklad pohlavie, študijný priemer a záujem o študovaný odbor. Viditeľný rozdiel v progrese pozorujem u dvoch zo siedmych skúmaných efektov, avšak korelácia s ostatnými premennými je veľmi limitovaná krátkym študovaným časovým úsekom. Kľúčové slová behaviorálna ekonómia, spracovávanie informácií, framing efekt, výskum, ekonometria

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.