Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Slovensko-italské vztahy 1939-1945
Kubík, Petr ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Němeček, Jan (oponent) ; Ďurica, Milan (oponent)
Diplomatické vztahy mezi první Slovenskou republikou a Italským královstvím se začaly rozvijet po 1 L dubnu 1939, kdy italská vláda uznala slovenskou nezávislost. Od poloviny května 1939 fungovalo slovenské vyslanectví v Římě pod vedením J. M. Zvrškovce, který byl v létě 1940 vystřídán B. Galvánkem. Italský konzulát v Bratislavě řízený F. Lo Farem byl přetvořen na vyslanectví v září 1939. Jeho vedení se ujal hrabě G. Roncalli, vystřídaný v březnu 1942 P. Cortesem. V letech 1939-1943 se slovenskoitalské vztahy všestranně rozvíjely v oblastech diplomacie, obchodu, kultury, propagandy, médií i sportu a zaznamenávaly stále vzestupnou tendenci. Snad jen neuskutečněné návštěvy na nejvyšší úrovni a nedokončená kulturní dohoda vrhají několik stínu na toto jinak pozitiv11Í období rozvoje vzájemných styků. Zlom nastal po italském vojenském a politickém kolapsu v létě 1943. Slovenská republika sice udržovala diplomatické vztahy s nově vytvořenou mussoliniovskou Italskou sociální republikou v severní Itálii pod německou ochranou, ale tyto vztahy svou intenzitou zdaleka nedosahovaly předchozího období. Vydržely sice až do dubna 1945, omezené ovšem jen na základní diplomatické kontakty a skromnou obchodní výměnu. Všechny ostatní plány padly za oběť stále se zhoršující vojenské a politické situaci, k"1erá oba státy...

Viz též: podobná jména autorů
1 Ďurica, Martin
1 Ďurica, Matej
2 Ďurica, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.