Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zkušební transfer žabníčku vzplývavého (Luronium natans) v souvislosti s plánovanými opravami Královomlýnského rybníka
Čtvrtlíková, Martina
Žabníček vzplývavý (Luronium natans L Rafinesque), zvláště chráněný druh vodní rostliny, se v České republice přirozeně vyskytuje pouze v CHKO Labské pískovce, a to na dvou lokalitách, z nichž jednou je Královomlýnský rybník. Z důvodu plánovaného vypuštění a opravy Královomlýnského rybníka je nutné zajistit přežití vzácné populace žabníčku během stavebních prací. Zkušební transfer umožnil optimalizaci navrhovaných postupů (pro OPŽP) spojených s vyzvednutím velkého množství rostlin z Královomlýnského rybníka a jejich umístěním do náhradních nádrží.
Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů - kategorie jezero
Borovec, Jakub ; Hejzlar, Josef ; Znachor, Petr ; Nedoma, Jiří ; Čtvrtlíková, Martina ; Blabolil, Petr ; Říha, Milan ; Kubečka, Jan ; Ricard, Daniel ; Matěna, Josef
Byla vytvořena metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, včetně typologie vodních útvarů. Výběr indikátorových metrik spočíval ve statistických analýzách citlivosti jednotlivých indikátorů k nejvýznamnějšímu stresoru – eutrofizaci. Na základě těchto analýz byla vybrána společenstva a jejich indikátory tak, aby splňovaly požadavky Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES).Byla vytvořena metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, včetně typologie vodních útvarů. Výběr indikátorových metrik spočíval ve statistických analýzách citlivosti jednotlivých indikátorů k nejvýznamnějšímu stresoru – eutrofizaci. Na základě těchto analýz byla vybrána společenstva a jejich indikátory tak, aby splňovaly požadavky Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES).
Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh
Borovec, Jakub ; Hejzlar, Josef ; Znachor, Petr ; Čtvrtlíková, Martina ; Blabolil, Petr ; Říha, Milan ; Matěna, Josef ; Kubečka, Jan
Byla vytvořena metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů typu jezero, zahrnující také typologii vodních útvarů. Výběr indikátorových metrik spočíval ve statistických analýzách citlivosti jednotlivých indikátorů k nejvýznamnějšímu stresoru – eutrofizaci. Na základě těchto analýz byla vybrána společenstva a jejich indikátory tak, aby splňovaly požadavky Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES).
Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh
Borovec, Jakub ; Hejzlar, Josef ; Znachor, Petr ; Čtvrtlíková, Martina ; Blabolil, Petr ; Říha, Milan ; Matěna, Josef ; Kubečka, Jan
Byla vytvořena metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, včetně typologie vodních útvarů. Výběr indikátorových metrik spočíval ve statistických analýzách citlivosti jednotlivých indikátorů k nejvýznamnějšímu stresoru – eutrofizaci. Na základě těchto analýz byla vybrána společenstva a jejich indikátory tak, aby splňovaly požadavky Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES).
Ohrožený druh Labských pískovců Luronium natans (žabníček vzplývavý) a výsledky monitoringu
Čtvrtlíková, Martina ; Bauer, P.
Článek prezentuje ekologii silně ohroženého druhu Luronium natans přítomného v rámci ČR pouze v Labských Pískovcích a současně výsledky monitoringu všech jeho populací v letech 2002–2007. Populace v požární nádrži je dlouhodobě stabilní, ostatní dvě populace v Královomlýckém rybníce a umělé tůni rapidně ustupují expandující sítině, Juncus bulbosus, a rdestu, Potamogeton natans. Silný rozvoj konkurující vegetace souvisí s přirozenou sukcesí nádrže.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.