Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nástroje přípravy jednání v civilním soudním řízení sporném
Čičmanec, Adam ; Frintová, Dita (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohumil (oponent)
Nástroje přípravy jednání v civilním soudním řízení sporném Abstrakt Příprava jednání je jednou z fází civilního soudního řízení. Zahrnuje soubor činností poskytujících předsedovi senátu příležitost jednak objasnit právní a skutkovou podstatu sporu, jednak obeznámit strany s předpokládaným průběhem řízení a dále zajistit efektivní a hospodárný průběh řízení. Jedním z příznačných negativ českého civilního soudnictví je převážně rozvláčný a zdlouhavý způsob, kterým soudy přistupují k vedení řízení. Příprava jednání hraje klíčovou roli při určení celkové délky a samotného průběhu civilního soudního řízení. Odlišně od moderních právních systémů, česká právní úprava, právní teorie a praxe nepřiznává této fázi řízení potřebnou důležitost. Tato skutečnost je nepochybně spjata s tím, že v českém systému civilního soudnictví nadále přetrvává postupný model soudního řízení, v němž po zjištění stanovisek stran následuje několik kratších soudních jednání, do nichž se soustřeďuje dokazování a kompletace argumentů stran. Odlišně od toho v zemích, které zohledňují důležitost přípravy jednání, má své místo model jediného hlavního jednání. Mezi cíle práce patří zhodnotit jednotlivé nástroje, které české civilní procesní právo poskytuje soudu v rámci přípravy jednání, označit nedokonalosti stávajícího systému, zjistit...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.