Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 627 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Spotřeba paliv a energií v domácnostech
Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ; Český statistický úřad
Spolu s rozvojem společnosti dochází k neustálému vývoji nejen celkové energetické spotřeby domácností, ale i její struktury. Ke změně chování motivuje domácnosti řada faktor, které souvisí především s dostupností energetických zdroj, rozvojem a přístupem k novým technologiím a vývojem životní a příjmové úrovně.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2015
Český statistický úřad
Bez odpovídajícího objemu finanční podpory ze strany státu či podnikatelského sektoru nelze očekávat, že bude výzkum a vývoj (VaV) v ČR přinášet mezinárodně konkurenceschopné poznatky, inovace a technologie, které se budou podílet na zvyšování produktivity a zaměstnanosti českého hospodářství, a tím přispívat nejen k ekonomickému růstu, ale nepřímo i k udržitelnému rozvoji společnosti a sociální soudržnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2015
Oddělení statistiky životního prostředí¨ ; Český statistický úřad
Český statistický úřad provádí každoročně zjišťování o produkci odpadů a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro splnění reportingových povinností ČR, které vyplývají z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2150/2002/ES o statistice odpadů, jehož gestorem je Český statistický úřad.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Produkce, využití a odstranění odpadů - 2015
Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ; Český statistický úřad
Český statistický úřad provádí každoročně statistické zjišťování o produkci a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro zajištění reportingových povinností ČR, které vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2150/2002/ES, o statistice odpadů, jehož gestorem je Český statistický úřad.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - 1. pololetí 2016
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
Publikace Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR v 1. pololetí 2016 nabízí základní přehled o dočasné pracovní neschopnosti obyvatel ČR z důvodu nemoci či úrazu v 1. pololetí 2016. Data o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz vycházejí ze společného zpracování údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Českého statistického úřadu (ČSÚ) a jsou publikována vždy za 1. pololetí sledovaného roku (v termínu 31. 10. 2016) a v kumulaci za celý rok (v termínu 31. 05. 2017)
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 4. čtvrtletí 2016
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Průměrná míra zaměstnanosti 20-64letých v zemích EU28 ve 4. čtvrtletí roku 2016 mírně poklesla a ke stanovenému cíli členským zemím EU chybí průměrně 3,6 procentních bodů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 3. čtvrtletí 2016
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Průměrná míra zaměstnanosti 20-64letých v zemích EU28 se ve 3. čtvrtletí roku 2016 i nadále zvýšila a ke stanovenému cíli členským zemím EU chybí průměrně pouhých 3,5 procentních bodů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 2. čtvrtletí 2016
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Průměrná míra zaměstnanosti 20-64letých v zemích EU28 ve 2. čtvrtletí roku 2016 opět vzrostla a je nejvyšší od konce roku 2008.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postavení českého trhu práce v rámci EU - 1. čtvrtletí 2016
Oddělení informačních služeb ; Český statistický úřad
Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech zemích EU28 míra zaměstnanosti 20-64letých meziročně zvýšila.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice - 2014
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
Bez odpovídajícího objemu finančních prostředků jak ze strany státu, tak podnikatelského sektoru nelze očekávat, že výzkum a vývoj (VaV) bude v České republice přinášet špičkové, mezinárodně konkurenceschopné poznatky, inovace a technologie. Důležitost investic do VaV je v současnosti zdůrazňována ve všech vyspělých státech i z toho důvodu, že výsledky těchto činností a jejich využití hrají důležitou roli ve všech oblastech dnešní společnosti. Efektivní alokace finančních zdrojů v této oblasti se neobejde bez znalosti historického vývoje a současného stavu. K určování priorit a směřování budoucích politik v této oblasti jsou proto potřebná kvalitní a spolehlivá statistická data.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 627 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.