National Repository of Grey Literature 189 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Výzkum metod a rozvoj předpovědních modelů pro potřebu povodňové ochrany: Vývoj a odzkoušení jednoduchého modelového předpovědního systému pro odhad odezvy říční sítě na spadlé srážky pro nekalibrované povodí
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Stehlík, Martin ; Elleder, Libor ; Řičicová, Pavla
Cílem předložené práce bylo navázat na v předchozím roce započaté studium možnosti odvození jednoduchých regionálních srážkoodtokových vztahů. Byly odvozeny regresní rovnice pro horní Jizeru, horní Labe a souborná rovnice pro šumavské toky. Cílem letošní etapy byla úprava těchto vztahů, jejich zpřesnění a rozšíření na další územi.
Výzkum metod a rozvoj předpovědních modelů pro potřebu povodňové ochrany: Citlivost vstupů pro hydrologické modely v zimním období
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Pobříslová, Jana ; Kulasová, Alena ; Krejčí, Jakub ; Hancvencl, Rudolf ; Bubeníčková, Libuše ; Stehlík, Jiří ; Řičicová, Pavla
Analýza sněhoměrných snímků z Jizerských hor. Analýza sněhoměrných snímků z povodí VD Nýrsko. Nové sněhoměrné profily v lokalitách stanic INTER. Měření vodní hodnoty sněhu v profilech ve vybraných stanicích pozorovací sítě ČHMÚ a v blízkosti některých vodních děl. Aplikace sněhového simulačního modelu v povodí Jezdecké.
Výzkum metod a rozvoj předpovědních modelů pro potřeby povodňové ochrany: Citlivost vstupů pro hydrologické modely v zimním období
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Bárdossy, András ; Bubeníčková, Libuše ; Daňhelka, Jan ; Stehlík, Jiří ; Řičicová, Pavla
Nové profily pro měření parametrů sněhové pokrývky v rámci ČR. Modelování scénářů tání sněhu pro povodí Jizery. Identifikace atmosférických příčin povodní pro povodí Labe pro profil Děčín.
Výzkum metod a rozvoj předpovědních modelů pro potřebu povodňové ochrany: Vývoj metod pro analýzu důsledků předpovídaných povodní
DHI Hydroinform, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha
V této zprávě je detailně popsána závěrečná aplikační část výzkumného projektu. Jsou zde shrnuty veškeré použité postupy a nástroje k dosažení výsledného produktu, kterým je interaktivní prostředí WWW aplikace pro rychlý výběr a prezentaci záplavových map pro předpovídané průtoky, resp. hladiny. CD-ROM obsahuje Rozlivové mapy Bečva, ref. profil Dluhonice.
Výzkum metod a rozvoj předpovědních modelů pro potřeby povodňové ochrany: Vývoj metod pro analýzu důsledků předpovídaných povodní
DHI Hydroinform, a.s., Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Tachecí, Pavel ; Maťa, Marek ; Meteásko, Filip ; Svobodová, Marcela ; Hrnčíř, Viktor ; Špatka, Jan
Svazek obsahuje souhrn řešení 1999-2002 a dílčí zprávy za roky 1999 až 2001 a oponentní posudky. Použitý software. Navržená metodika řešení analýzy důsledků předpovídaných povodni. Pilotní úsek toku Bečvy: Teplice nad Bečvou - Dluhonice. Zájmové území a základní cíle. Matematické modely. Tvorba a úpravy čar rozlivu. Tvorba map s čarami rozlivu. Popis rozhraní pro aplikaci v prostředí WWW. Návrh postupu v případě úseku s významným přítokem.
Výzkum metod a rozvoj předpovědních modelů pro potřeby povodňové ochrany: Rozvoj a aplikace hydrologických modelů na předpovědních centrech ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Březková, Lucie ; Soukalová, Eva ; Dydowiczová, Dana ; Younis, Jalal Hasan ; Kotek, Radovan ; Šrejber, Jan ; Boříková, Lenka ; Kopeček, Pavel ; Vaclík, Luboš ; Vlasák, Tomáš ; Lett, Petr ; Křovák, Michal ; Hančarová, Eugenie ; Řičicová, Pavla
Předpovědní model pro povodí toků horního Labe se závěrovým profilem Přelouč. Předpovědní model pro povodí Jizery a Sázavy. Předpovědní model pro povodí Vltavy po přítok do Orlíka. Předpovědní model pro povodí Berounky mezi Plzní a Berounem. Předpovědní model pro povodí Ohře po profil Louny. Předpovědní model pro povodí Opavy, Bečvy a dolní Odry. Předpovědní model Hydrog pro povodí Svitavy po soutok se Svratkou a pro povodí Svratky po stanici Židlochovice. Předpovědní model MIKE pro povodí Moravy.
Vliv komplexních směsí látek ve znečištěném ovzduší na zdravotní stav rizikových populačních skupin
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha ; Rubeš, Jiří ; Dejmek, Jan ; Šrám, Radim ; Binková, Blanka ; Novák, Jiří
Cílem je stanovení rizika expozice nízkým hladinám komplexních směsí látek přítomných ve znečištěném ovzduší, hodnocení dlouhodobých účinků znečištění na reprodukční funkce žen i mužů v Praze a v Teplicích, hodnocení expozice biologicky aktivním látkám u vybrané populace ve vztahu ke znakům vnímavosti a životního stylu jedince, vytypování vhodných biomarkerů zátěže lidské populace polutantům v ovzduší, odhadnutí podílu dopravy na této zátěži a vypracování systému interpretace získaných dat. Svazek obsahuje zprávy o řešení jednotlivých projektů v rámci úkolu: Projekt 1: Monitorování ovzduší . Projekt 2: Genotoxicita ovzduší. Projekt 3: Expozice modelové populace. Projekt 4: Výsledky těhotenství. Projekt 5: Kvalita lidských spermií. Projekt 6: Hodnocení zdravotního rizika.
Vliv komplexních směsí látek ve znečištěném ovzduší na zdravotní stav rizikových populačních skupin
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha ; Šmerhovský, Zdeněk ; Rubeš, Jiří ; Šrám, Radim ; Binková, Blanka ; Novák, Jiří
Cílem je stanovení rizika expozice nízkým hladinám komplexních směsí látek přítomných ve znečištěném ovzduší, hodnocení dlouhodobých účinků znečištění na reprodukční funkce žen i mužů v Praze a v Teplicích, hodnocení expozice biologicky aktivním látkám u vybrané populace ve vztahu ke znakům vnímavosti a životního stylu jedince, vytypování vhodných biomarkerů zátěže lidské populace polutantům v ovzduší, odhadnutí podílu dopravy na této zátěži a vypracování systému interpretace získaných dat. Svazek obsahuje zprávy o řešení jednotlivých projektů v rámci úkolu: Projekt 1: Monitorování ovzduší. Projekt 2: Genotoxicita ovzduší. Projekt 3: Expozice modelové populace. Projekt 4: Výsledky těhotenství. Projekt 5: Kvalita lidských spermií. Projekt 6: Hodnocení zdravotního rizika.

National Repository of Grey Literature : 189 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.