Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Beneficial Effects of 11β-HSD1 Inhibition on Cognitive Performance in a Mouse Model of Alzheimer's Disease
Červinková, Tereza ; Červený, Lukáš (vedoucí práce) ; Musílek, Kamil (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Tereza Červinková Školitel: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název práce: Prospěšný vliv inhibice enzymu 11β-HSD1 na kognitivní výkon u myšího modelu Alzheimerovy choroby Prodloužení délky života jde ruku v ruce s kognitivními poruchami souvisejícími se stárnutím. Alzheimerova choroba je nejčastěji se vyskytující demence. Je to nevratné a progresivní neurodegenerativní onemocnění vyznačující se ztrátou mozkových funkcí. Nedávné studie naznačují, že nadměrné působení glukokortikoidů má škodlivé účinky na hippocampus a způsobuje narušení prostorové paměti. Navíc bylo prokázáno, že starší myši s kognitivním deficitem vykazují zvýšenou genovou expresi enzymu 11β-hydroxysteroid- dehydrogenázy typu 1 (11β-HSD1) v oblasti hippocampu a parietální kůry. Kmen myší zvaný Senescence-Accelerated Mouse Prone 8 (SAMP8) je přirozeně se vyskytující zvířecí model zrychleného stárnutí. Mnoho studií naznačuje, že SAMP8 vykazují behaviorální a histopatologické znaky Alzheimerovy choroby. V rámci této studie jsme hodnotili neuroprotektivní účinky inhibice enzymu 11β-HSD1 potentní sloučeninou s názvem RL-118, která je syntetizována na pyrrolidinovém základě, a/nebo účinky stravy na kognitivní funkce u různých skupin SAMP8...
Beneficial Effects of 11β-HSD1 Inhibition on Cognitive Performance in a Mouse Model of Alzheimer's Disease
Červinková, Tereza ; Červený, Lukáš (vedoucí práce) ; Musílek, Kamil (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Tereza Červinková Školitel: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název práce: Prospěšný vliv inhibice enzymu 11β-HSD1 na kognitivní výkon u myšího modelu Alzheimerovy choroby Prodloužení délky života jde ruku v ruce s kognitivními poruchami souvisejícími se stárnutím. Alzheimerova choroba je nejčastěji se vyskytující demence. Je to nevratné a progresivní neurodegenerativní onemocnění vyznačující se ztrátou mozkových funkcí. Nedávné studie naznačují, že nadměrné působení glukokortikoidů má škodlivé účinky na hippocampus a způsobuje narušení prostorové paměti. Navíc bylo prokázáno, že starší myši s kognitivním deficitem vykazují zvýšenou genovou expresi enzymu 11β-hydroxysteroid- dehydrogenázy typu 1 (11β-HSD1) v oblasti hippocampu a parietální kůry. Kmen myší zvaný Senescence-Accelerated Mouse Prone 8 (SAMP8) je přirozeně se vyskytující zvířecí model zrychleného stárnutí. Mnoho studií naznačuje, že SAMP8 vykazují behaviorální a histopatologické znaky Alzheimerovy choroby. V rámci této studie jsme hodnotili neuroprotektivní účinky inhibice enzymu 11β-HSD1 potentní sloučeninou s názvem RL-118, která je syntetizována na pyrrolidinovém základě, a/nebo účinky stravy na kognitivní funkce u různých skupin SAMP8...
Brand management značky společnosti Crystalex, CZ
Červinková, Tereza ; Průša, Přemysl (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
Cílem této práce je analyzovat brand management vybrané společnosti. Teoretická část je komplexním pohledem na problematiku řízení značky neboli brand management. Značka a s ní související pojmy jsou vysvětleny nejprve z marketingového hlediska. Dále se práce věnuje i právní oblasti brand managementu, tedy registraci značky v ochrannou známku a péči o ni. Praktickou část diplomové práce představuje případová studie brand managementu vybrané společnosti, konkrétně Crystalex, CZ. Primární data získaná prostřednictvím expertních rozhovorů vedených s pracovníky společnosti Crystalex, CZ a dalšími odborníky z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví jsou doplněny o výsledky dotazníkového šetření a zhodnocení marketingu v místě prodeje značky Bohemia Crystal (rodinná značka společnosti Crystalex, CZ). Na základě znalosti teoretických poznatků, podnikové praxe společnosti Crystalex, CZ a pohledu potencionálního zákazníka jsou v závěru diplomové práce vypracována doporučení pro zefektivnění brand managementu společnosti Crystalex, CZ.
Exportní strategie vybrané společnosti
Červinková, Tereza ; Průša, Přemysl (vedoucí práce) ; Kadlec, Jindřich (oponent)
První kapitola definuje samotnou exportní strategii, zejména její marketingovou část včetně základních pojmů, které se k ní vážou. Ve druhé kapitole je představena společnost Crystalex, CZ, jejíž exportní strategii na dvou zvolených trzích autor, prostřednictvím případové studie, analyzuje. Třetí kapitola zdůvodňuje výběr dvou trhů - ruského a brazilského. Následující kapitola se věnuje charakteristickým znakům marketingového mixu na obou trzích i kulturně podmíněným specifikům obchodního jednání společnosti Crystalex, CZ na těchto trzích. Závěrečná část srovnává přístupy společnosti k těmto dvěma odbytištím mezi sebou navzájem a s teoretickými východisky a je doplněna i o vlastní návrhy na zlepšení exportní strategie společnosti Crystalex, CZ.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.