National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Amazons of Science? Work, care and gender mythology
Červinková, Alice
The paper concerns with visual and textual representations of women in science. It focuses on calendar published by Czech Technical University (CTU) in Prague in 2010. Calendar was issued to support university pre-school facility and at the same time it can be understood as a way CTU communicates issues related to gender and science to wider public.
(Geo)politiky mobility
Červinková, Alice
Studie se zabývá akademickou mobilitou v genderových, disciplinárních a geopolitických souvislostech. Mobilita je produktem heterogenní sítě lidí, materiálních objektů a institucí. Genderový rozměr akademické mobility se ustavuje především v souvislosti s vyjednáváním, zda a kde se ucházet o zahraniční stáž. Některé vědecké obory a specializace operují v hustě provázané mezinárodní síti. V těchto globalizovaných oborech je mobilita etapou v akademické dráze, která podmiňuje její další realizaci. Nároky těchto oborů na mobilitu navigují a (spolu)uskutečňují podoby jak akademických drah konfigurace partnerských soužití.
Analyze of current situation concerning equality of men and women within the power of the Ministry of Education
Červinková, Alice ; Hašková, Hana ; Kolářová, Marta ; Linková, Marcela ; Moravcová-Smetáčková, I. ; Šaldová, Kateřina
The study maps the current situation concerning equality of men and women within the power of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. Using gender sensitive statistics, the study explores all educational levels and research and development. The study reveals serious inadequacies in statistics collection as well as horizontal and vertical segregation in all education level and R&D. The study presents proposals for preliminary measures to address this situation.
Theoretical study to the research project Gender aspects of transitions between educational levels
Červinková, Alice ; Kolářová, Marta ; Linková, Marcela ; Moravcová-Smetáčková, Irena
The publication is a theoretical study related to the research project Gender aspects of transitions between educational levels which is conducted in 2004-05. The study is focused on education from a gender perspective. The gender approach and its concept in social science is proposed at the beginning. The gender aspects of education are considered in association with those aspects of labour market. The part focused on gender in education in general covers the analysis of participation of men and women among teachers and students, pedagogical communication, curricula, textbooks and educational outcomes from a gender perspective. The gender analysis in university education and in the sphere of science and research is part of the study. In addition all levels of Czech sphere of education are described with begard to representation of men and women among students and trachers. The purpose, objectives and methods of conducted research are outlined in the final part.

See also: similar author names
1 Červinková, Alena
3 Červinková, Andrea
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.