Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 650 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků a kvótám na jejich přerozdělování - říjen 2017
Červenka, Jan
V říjnovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění dotazovalo sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k přijímání uprchlíků a k zavádění tzv. imigračních kvót pro jednotlivé státy EU, podle nichž by příchozí imigranti měli být mezi tyto státy přerozdělováni. Dotazovaní konkrétně vyjadřovali své postoje k přijímání uprchlíků z oblastí postižených válečným konfliktem obecně, uprchlíků z Blízkého východu a severní Afriky a uprchlíků z Ukrajiny. Nově do výzkumu byla zařazena otázka týkající se přijímání uprchlíků z muslimských zemí za předpokladu, že by odmítnutí mělo za následek ztrátu peněz z evropských fondů, a dvě otázky zjišťující povědomí a postoje ve vztahu k migračním kvótám. Součástí dotazování bylo i zmapování zájmu o aktuální vývoj okolo této situace a vnímání situace jako bezpečnostní hrozby. Šetření rovněž zkoumalo, jak lidé v souvislosti s vývojem situace hodnotí působení Evropské unie, české vlády a českého ministerstva vnitra. Tato tisková zpráva nabízí i srovnání některých názorů veřejnosti v České republice, na Slovensku a v Polsku.
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2017
Červenka, Jan
V říjnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Necelé dvě pětiny (37 %) občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci ČR jako dobrou, pětina (20 %) ji vnímá jako špatnou a dvě pětiny (40 %) ji pokládají za „ani dobrou, ani špatnou“. Těsně nadpoloviční většina (54 %) Čechů hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, asi třetina (34 %) ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“ a jen o málo více než desetina (12 %) ji vnímá jako špatnou.
Občané o konfliktu v Sýrii – září 2017
Červenka, Jan
V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se aktuálního vývoje konfliktu v Sýrii. Šetření zjišťovalo, zda se občané o vývoj konfliktu v Sýrii zajímají, jak hodnotí působení různých aktérů zapojených do tohoto konfliktu a do jeho řešení a jaké jsou jejich postoje k různým formám možného zapojení České republiky do řešení tamní situace.
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2017
Červenka, Jan
V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Dvě pětiny (40 %) občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci ČR jako dobrou, pětina (20 %) ji vnímá jako špatnou a necelé dvě pětiny (37 %) ji pokládají za „ani dobrou, ani špatnou“. Těsně nadpoloviční většina (51 %) Čechů hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, více než třetina (36 %) ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“ a jen o málo více než desetina (13 %) ji vnímá jako špatnou.
Důvěra ústavním institucím v říjnu 2017
Červenka, Jan
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v říjnu 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 50 % Čechů, končící vládě vyslovilo důvěru 29 % občanů. Tradičně nejvyšší důvěře se těší obecní zastupitelstva (61 %) a starostové (60 %). Poslanecké sněmovně PČR důvěřovalo v polovině října 23 % Čechů, Senátu PČR 29 %. S politickou situací bylo těsně před proběhnuvšími volbami do Poslanecké sněmovny spokojeno jen 14 % občanů, nespokojeno bylo 53 %
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2017
Červenka, Jan
V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. Dvě pětiny (40 %) občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci ČR jako dobrou, pětina (20 %) ji vnímá jako špatnou a necelé dvě pětiny (37 %) ji pokládají za „ani dobrou, ani špatnou“. Těsně nadpoloviční většina (51 %) Čechů hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, více než třetina (36 %) ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“ a jen o málo více než desetina (13 %) ji vnímá jako špatnou.
Preference prezidentských kandidátů v září 2017
Červenka, Jan
Ve svém pravidelném zářijovém šetření se CVVM poprvé zaměřilo na blížící se volby do úřadu prezidenta republiky. Položené otázky zkoumaly ochotu zúčastnit se prezidentských voleb, koho by v nich případně lidé volili a rovněž přijatelnost jednotlivých kandidátů na prezidentský úřad, kteří do začátku realizace našeho šetření veřejně ohlásili svoji kandidaturu.
Důvěra stranickým představitelům – září 2017
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům (viz tabulky 1 a 2). Předložený seznam obsahoval jména 26 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tj. všichni předsedové stran a také vybraní místopředsedové.
Důvěra ústavním institucím v září 2017
Červenka, Jan
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v září 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 51 % Čechů, vládě 28 %. Po květnovém propadu důvěra k prezidentovi vzrostla. Tradičně nejvyšší důvěře se těší starostové (60 %) a obecní zastupitelstva (58 %). Poslanecké sněmovně PČR důvěřuje 21 % Čechů, Senátu PČR důvěřuje 25 %.S politickou situací je spokojeno jen 13 % občanů, nespokojeno je 55 %, což představuje zřetelné zlepšení v porovnání s květnem letošního roku, kdy spokojenost s politickou situací razantně poklesla v důsledku vládní krize.
Stranické preference a volební model v září 2017
Červenka, Jan
V šetření realizovaném v září 2017 CVVM zjišťovalo ochotu zúčastnit se říjnových parlamentních voleb a podporu kandidujících politických stran a hnutí ve veřejnosti. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili. Volební model naznačuje předpokládané výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Volební model vychází ze stranických preferencí, ale zahrnuje pouze dotázané, kteří se voleb chtějí zúčastnit a kteří uvedli nějakou stranu – v zásadě jde tedy o preference bez nerozhodnutých a nevoličů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 650 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Červenka, Jakub
5 Červenka, Jaroslav
3 Červenka, Jiří
1 Červenka, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.