Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 701 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Voliči a strany a politická orientace občanů – listopad 2018
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do svého listopadového šetření zařadilo blok otázek týkající se vztahu voličů k preferovaným politickým stranám. Otázky zjišťovaly jednak intenzitu vztahu (sílu vazby) k preferované straně, jednak motivační zázemí potenciálních voličů. Rovněž byla všem dotázaným položena otázka, která zjišťovala, ke kterým ideologickým proudům či směrům se cítí být nejblíže.
Důvěra ústavním institucím v prosinci 2018
Červenka, Jan
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v prosinci 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.
Důvěra stranickým představitelům – prosinec 2018
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v prosincovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 18 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tj. všichni předsedové stran a první místopředsedové.
Důvěra stranickým představitelům – listopad 2018
Červenka, Jan
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v listopadovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 18 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tj. všichni předsedové stran a první místopředsedové.
Důvěra ústavním institucím v listopadu 2018
Červenka, Jan
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v listopadu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – říjen 2018
Červenka, Jan
V říjnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.
Hranice jazyka jakožto hranice etnické identity. Vztah užívání jazyka a etnické kategorizace u olašských Romů na východním Slovensku.
Hajská, Markéta ; Červenka, Jan (vedoucí práce) ; Vrhel, František (oponent) ; Granqvist, Kimmo (oponent)
Hranice jazyka jakožto hranice etnické identity Vztah užívání jazyka a etnické kategorizace u olašských Romů na východním Slovensku Předkládaná disertační práce se zabývá vztahem mezi užíváním jazyka a vytvářením etnických kategorií v obci na východním Slovensku. Jedná se o případovou studii, založenou na osmnáctiletém terénním výzkumu mezi obyvateli olašské romské osady v tzv. Borovanech. Autorka se pomocí kombinace sociálně antropologických a sociolingvistických metod zaměřuje na aktérskou konceptualizaci skupinových hranic rozdělující obyvatele obce na olašské Romy (Vlašika Rom), neolašské Romy (Rumungri) a Neromy (Gáže/ Gadže), zejména sleduje roli jazyka v tomto procesu. V rámci výzkumu se zaměřila na způsoby sociální organizace v rámci sledované obce a na analýzu symbolických kategorií, které jsou relevantní pro sociální prostor studované skupiny Vlašika Romů. V antropologické části se věnuje tomu, jak jsou utvářeny symbolické hranice mezi "my" a "oni" a co tvoří boundary markers, které tyto hranice vytvářejí. Dochází k závěru, že jedním z nejpodstatnějších pilířů skupinové identity a zároveň nejmarkantnějších distinkčních znaků při vyhraničování proti jiným skupinám, je jazyk. Tématu jazyka se autorka věnuje v sociolingvistické části, zkoumající jazykové chování a jazykový repertoár místních...
Důvěra ústavním institucím v říjnu 2018
Červenka, Jan
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v říjnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.
Důvěra ústavním institucím v říjnu 2018
Červenka, Jan
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v říjnu 2018 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím.
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2018
Červenka, Jan
V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 701 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Červenka, J.
3 Červenka, Jakub
5 Červenka, Jaroslav
3 Červenka, Jiří
1 Červenka, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.