Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Speciální betony
Černý, Zbyněk
Předmětem daného výzkumu byly speciální betony pro obalové soubory.\n
Nové anorganické materiály stínící ionizující záření II
Černý, Zbyněk
Laboratorní a pilotní technologie nových anorganických nehořlavých a bezpečných materiálů s vysokými obsahy moderátorů neutronů pro stínění neutronového záření.\n
Vizuální komunikace Národního památkového ústavu
Sonntágová, Jana ; Horný, Stanislav (vedoucí práce) ; Černý, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl provést analýzu vizuální komunikace Národního památkového ústavu. Teoretická část se zabývá výkladem firemní identity se zaměřením na jednotný vizuální styl a firemní komunikaci. V praktické části podrobně analyzuji hlavní a odvozené prvky vizuální komunikace a porovnávám je se státními památkovými organizacemi v zahraničí. V samotném závěru práce jsou představeny zlepšovací návrhy na budování firemní image státní kulturní organizace.
Firemní identita malého podniku s praktickou aplikací na vybranou společnost
Jančíková, Nikola ; Horný, Stanislav (vedoucí práce) ; Černý, Zbyněk (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje firemní identitě s důrazem na firemní design společnosti neboli jednotný vizuální styl. Konkrétně navrhuje jednotný vizuální styl pro malý podnik Jahody Stebno, který se specializuje na sezónní sběr a prodej jahod. Hlavní důraz klade na logo, firemní písmo, firemní barvy a z nich odvozené prvky jednotného vizuálního stylu, kterými jsou vizitky, dopisní papíry a další možné aplikace na předměty, které firma často využívá. K vypracování byl proveden monitoring přímé konkurence v Ústeckém kraji a jejich firemních stylů. Práce v závěrečné části představuje autorčin návrh grafického manuálu, který by zmíněný podnik mohl začít využívat.
Nové anorganické materiály stínící ionizující záření
Černý, Zbyněk
Laboratorní a pilotní technologie nových anorganických nehořlavých a bezpečných materiálů s vysokými obsahy absorbátorů a moderátorů neutronů pro stínění ionizujícího záření.
New inorganic matrices for pultrusion technology II
Černý, Zbyněk
Development of inorganic matrix enabling rapid continuous preparation of thermally and chemically stable and fire resistant materials with controlled properties for nuclear industry.
Vývoj rychlé metody cílené mutageneze bakterie Streptococcus zooepidemicus
Černý, Zbyněk ; Španová, Alena (oponent) ; Pepeliaev,, Stanislav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na vyvinutí rychlé metody cílené mutageneze genů Streptococcus zooepidemicus založené na přirozené kompetenci buněk. Na základě experimentálních dat byly vybrány geny pro deleci, které s vysokou pravděpodobností mají vliv na syntézu kyseliny hyaluronové. Byla provedena delece vybraných genů z genomové DNA jako důkaz účinnosti metody, a u rekombinantních kmenů S. zooepidemicus byly sledovány změny koncentrace prekurzorů kyseliny hyaluronové (glukuronová kyselina a N-acetylglukózamin) v čase a výsledná produkce kyseliny hyaluronové.
Tvorba obsahu a propagace travel blogu
Voráčková, Petra ; Horný, Stanislav (vedoucí práce) ; Černý, Zbyněk (oponent)
Práce se zabývá zakládáním a propagací blogu zaměřeného na cestování. Nejprve definuje základní pojmy používané v oboru a následně pojednává o nejčastějších praktikách používaných pro propagaci blogu. V další části řeší zakládání a specifika YouTube kanálu a tvorbě videí určených pro tuto platformu.
Komunikační strategie a reklamní kampaně velkých českých pivovarů
Krulišová, Eliška ; Horný, Stanislav (vedoucí práce) ; Černý, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce se věnuje analýze komunikačních strategií vybraných velkých českých pivovarů z hlediska zacílení na cílovou skupinu, volby konceptu oslovení této skupiny,výběru nástrojů a médií a především pak kreativity a originality komunikačních aktivit. Ověřovanou hypotézou je tvrzení, že velké české pivovary nevytvářejí mimořádně kreativní kampaně s výraznou a originální myšlenkou a že komunikují stále podobným, již vyzkoušeným stylem. Teoretická část práce analyzuje situaci pivovarnictví v České republice z hlediska jeho významu pro českou společnost a dále se věnuje tématům komunikace obecně, marketingové komunikace, komunikační strategie a reklamy. Praktická část spočívá v rozboru a porovnání komunikačních strategií konkrétních velkých českých pivovarů aplikovaných na jejich skutečných reklamních kampaních. Následně je vyvozeno obecné zhodnocení a shrnutí těchto komunikačních strategií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 Černý, Zdeněk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.