National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Odborná podpora
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Zimová, Kateřina ; Heřbolt, Ivan ; Čelikovská, Helena ; Brichta, František ; Malíková, Gabriela ; Jarešová, Jindřiška ; Mlnaříková, Jaroslava ; Vejnar, Pavel ; Poláková, Kateřina ; Sirotková, Dagmar ; Hudáková, Věra
Odborné zázemí pro jednotlivé projekty řešeným ve výzkumném záměru tak, aby jednotliví řešitelé měli zabezpečovány průvodní a dodatkové činnosti např. informace z ISOH, informace o dokumentech EU, normy. V rámci tohoto subprojektu byl zpracován souhrnný materiál o možných směrech ve sběru a třídění komunálních odpadů.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.