Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Predikce jaterní encefalopatie po TIPS
Routhu, Michaela ; Hosák, Ladislav (vedoucí práce) ; Češková, Eva (oponent) ; Látalová, Klára (oponent)
SOUHRN Predikce jaterní encefalopatie po zavedení transjugulární intrahepatické portosystémové spojky Jedna z běžných komplikací transjugulární intrahepatické portosystémové spojky (TIPS) je rozvoj jaterní encefalopatie (JE). Studie, které zkoumaly v minulosti rozvoj JE, přicházely s rozporuplnými výsledky co se týče faktorů, hrajících roli v rozvoji JE po TIPS. Proto jsme se v našem výzkumu zaměřili na tuto problematiku. V první studii jsme hledali faktory spojené s výskytem klinicky manifestní JE po TIPS. Provedli jsme retrospektivní analýzu dat od 895 pacientů. Věk pacientů, tlak v portální žíle před TIPS, hodnota kreatininu, aspartátaminotransferázy, albuminu, přítomnost diabetes mellitus a etiologie JE byly spojené se vznikem manifestní JE po TIPS (p<0.01). Znalost těchto faktorů by mohla ovlivnit plánování péče o nemocné po TIPS. Ve druhé, prospektivní studii, jsme se zaměřili na rozvoj všech typů JE po TIPS, zejména na kognitivní funkce nemocných. Pacienti podstoupili kognitivní vyšetření před, jeden měsíc po a šest měsíců po TIPS. Provedli jsme 58 neuropsychologických vyšetření u 25 pacientů. Studie potvrdila souhrnné zhoršení kognitivního výkonu po TIPS. Také však poukázala na to, že signifikantní počet pacientů po TIPS vykázal zlepšení kognitivních funkcí. Tento nález by mohl posunout výzkum v...

Viz též: podobná jména autorů
1 Češková, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.