Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 127 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Důvěra k vybraným institucím veřejného života – březen 2017
Čadová, Naděžda
V březnu 2017 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce. Tato otázka se opakuje dvakrát ročně, na jaře a na podzim.
Názory české veřejnosti na úroveň demokracie a respektování lidských práv v ČR – únor 2017
Čadová, Naděžda
Součástí únorového šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. bylo i několik otázek, které se týkaly názorů respondentů na fungování demokracie v České republice, obecného postoje k demokracii a respektování lidských práv v ČR. S fungováním demokracie v naší zemi jsou spokojeny tři pětiny občanů, což je nejvíce za celé sledované období. Téměř polovina českých občanů věří, že demokracie je lepší než jakýkoliv jiný způsob vlády.
Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky – únor 2017
Čadová, Naděžda
V únorovém výzkumu se Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zaměřilo na hodnocení vlády Bohuslava Sobotky. Oslovení občané měli za úkol prostřednictvím otázky zjišťující míru spokojenosti či nespokojenosti zhodnotit program vlády, její činnost, komunikaci s veřejností, personální složení a osobu jejího předsedy.
Občané o ústavních pravomocích prezidenta – leden 2017
Čadová, Naděžda
V lednovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. zjišťovalo, jaký je postoj občanů k ústavním pravomocím prezidenta republiky. Tématem otázek byl jak obecný názor na rozsah ústavních pravomocí prezidenta, tak názory na některé konkrétní pravomoci, jakými jsou udělování amnestie či milosti nebo zmírňování trestu, zastavování soudního řízení, jmenování a odvolávání rektorů a jmenování profesorů, propůjčování a udělování státních vyznamenání, rozpuštění Poslanecké sněmovny, používání práva veta, jmenování bankovní rady České národní banky a jmenování soudců Ústavního soudu.
Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2017
Čadová, Naděžda
V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě. Dotázaní hodnotili, jak prezident Miloš Zeman plní funkce svěřené mu Ústavou, dbá o vážnost a důstojnost úřadu, reprezentuje ČR v zahraničí, působí jako autorita u občanů, ovlivňuje vnitropolitický život a zda je v kontaktu s občany a zná jejich problémy.
Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - prosinec 2016
Čadová, Naděžda
V rámci prosincového výzkumu Naše společnost jsme respondentům položili několik otázek, které se zabývaly nedávnými prezidentskými volbami ve Spojených státech, jejich výsledkem, vlivem, jaký bude mít zvolení Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států na některé oblasti mezinárodních vztahů a světové politiky, a hodnocením končícího prezidenta Baracka Obamy.
Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti 2016
Červenka, Jan ; Čadová, Naděžda ; Štohanzlová, Iva
Zpráva shrnující technické parametry a výsledky průzkumu veřejného mínění, které realizovalo CVVM SOÚ AV ČR formou zařazení otázek do omnibusového dotazníku kontinuálního projektu Naše společnost. Cílem šetření bylo zmapovat obraz České statistického úřadu u české veřejnosti a jeho změny v čase.\n
Kvalita pracovního života v České republice v roce 2016
Červenka, Jan ; Čadová, Naděžda ; Vinopal, Jiří
Zpráva shrnuje technické parametry a výsledky výzkumu veřejného mínění, které realizovalo CVVM SOÚ AV ČR. Cílem šetření bylo zmapovat kvalitu pracovního života českých občanů v roce 2016. \n\n
Mediální gramotnost obyvatel ČR
Čadová, Naděžda ; Pilecká, Jarmila
Zpráva shrnuje technické parametry a výsledky výzkumu veřejného mínění, které realizovalo CVVM SOÚ AV ČR. Cílem šetření bylo zmapovat postoje úroveň mediální gramotnosti českých občanů. \n\n
Kvalita života v České republice v roce 2016
Červenka, Jan ; Čadová, Naděžda ; Vinopal, Jiří
Zpráva shrnuje technické parametry výzkumu veřejného mínění, které realizovalo CVVM SOÚ AV ČR. Cílem šetření bylo zmapovat kvalitu života českých občanů v roce 2016.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 127 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Čadová, Nikola
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.