Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Emoce v experimentální animaci
Nováčková, Jana Kristýna ; DĚCKÁ, Eliška (vedoucí práce) ; ČIHAŘOVÁ, Libuše (oponent)
Tato práce pojednává o vztahu emocí a experimentálního animovaného filmu v současnosti. Zabývá se emocionálním prožitkem diváka na základě nenarativního vyprávění filmu a jeho výrazových prostředků. Současně zkoumá, jaké jsou tvůrčí postupy a postoje filmových tvůrců k emocím v experimentální animaci. Analýza dotazníků také objasňuje, zda tvůrce počítá s divákovou interpretací filmu.
Intuice v tvůrčím procesu animovaného filmu
Nováčková, Jana Kristýna ; DĚCKÁ, Eliška (vedoucí práce) ; ČIHAŘOVÁ, Libuše (oponent)
Tato práce pojednává o vztahu emocí a experimentálního animovaného filmu v současnosti. Zabývá se emocionálním prožitkem diváka na základě nenarativního vyprávění filmu a jeho výrazových prostředků. Současně zkoumá, jaké jsou tvůrčí postupy a postoje filmových tvůrců k emocím v experimentální animaci. Analýza dotazníků také objasňuje, zda tvůrce počítá s divákovou interpretací filmu.
Přínos týmové spolupráce při tvorbě animovaného filmu
Karhánková, Kateřina ; ČIHAŘOVÁ, Libuše (vedoucí práce) ; PODHRADSKÝ, Michal (oponent)
V této práci se věnuji využití týmové spolupráce při tvorbě animovaného filmu. Práce obsahuje náhled na základní specifika animované tvorby, na rozdílnost autorského a týmového přístupu v tomto oboru, spolu s pozitivními i negativními aspekty. Práce dále představuje základy teorie týmové spolupráce a jejich možnou aplikaci při procesu tvorby animovaného filmu dopomáhající k dosažení lepších výsledků. Tyto principy shrnuje závěrečné osobní zhodnocení režisérky, obsahující zkušenosti nabyté při tvorbě bakalářského animovaného filmu.
Večerníček - český fenomén
Římánková, Jitka ; Čihařová, Libuše (vedoucí práce) ; Zvěřina, Miloš (oponent)
Má bakalářská práce je věnovaná dětskému televiznímu pořadu Večerníček. Jedná se o pořad s více než čtyřiceletou tradicí, který ovlivnil a zasáhl několik generací televizních diváků. Ve své práci bych ráda našla odpověď na otázku, porč je tak oblíbený a tak dlouho sledovaný a čím se liší od mainstreemové zahraniční seriálové produkce. Zaměřuji se především na hledisko obsahové a dramaturgické a snažím se jej nahlížet z pohledu jak tvůrce tak diváka. Ve své práci se postupně věnuji celkové charakteristice pořadu, práci dramaturga ? nejdůležitější profese při výrobě večerníčkových seriálů, velmi stručně shrnuté historii pořadu a jeho znělky. Dále se zaobírám seriály, které nejvíce ovlivnily podobu Večerníčku (tedy těmi nejznámnějšími a nejoblíbenějšími) a raritami, které se v pořadu také objevily ? tvorbou zahraniční a hranou/dokumentární. Závěrečná kapitola se věnuje současné situaci v pořadu a nastínění, jakým směrem by se pořad v budoucnu mohl vyvíjet. Práci jsem pojala jako osobní reflexi pořadu, taktéž se na něj snažím nahlížet z pohledu jeho dětského diváka.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.