National Repository of Grey Literature 121 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Dedicated VoIP communicator
Bičák, Tomáš ; Číka, Petr (referee) ; Caha, Tomáš (advisor)
The aim of the bachelor thesis was to build a VoIP communicator. This VoIP communicator is built on a Raspberry Pi Zero device with an external sound card. Raspbian operating system is installed on the Raspberry Pi. The PJSIP library is used as the software basis for VoIP communication. The created software allows you to automatically answer a call and make a call to defined addresses. The call is made after pressing the button.
Dedicated VoIP communicator
Bičák, Tomáš ; Číka, Petr (referee) ; Caha, Tomáš (advisor)
The bachelor's thesis deals with the design of a simple VoIP communicator on a Raspberry Pi. An external ReSpeaker 2 Mics Pi HAT sound card is connected to the Raspberry Pi. The utility is written in the Python programming language.
Intelligent hatchery of poultry
Kejík, Jan ; Číka, Petr (referee) ; Kiac, Martin (advisor)
The aim of this thesis was to design and build an intelligent hatchery for poultry. The first part deals with the description of poultry hatching processes. Furthermore, the bestselling hatcheries from different manufacturers are compared and the proposed hatchery management system is described. In other parts of the work there is described the practical construction of the hatchery as it was constructed. The mechanical part of the hatchery uses largely the components printed on a 3D printer, the electronic equipment uses the components of the Arduino platform. A significant part is the description of embedded software implemented in the object-oriented programming language C++. The resulting hatchery is equipped with an user-friendly interface with the ability of control by mobile applications. As the practical use of the hatchery requires continuous reliable operation for several weeks, the hatchery had been tested for several months. During this time, practical experience was gained to help with the solving of some problematic components and to debug the resulting software.
Telemetry Data Collection and Evaluation
Spurný, Jan ; Krajsa, Ondřej (referee) ; Číka, Petr (advisor)
This thesis describes design and creation of application which collects and values telemetry data. Thesis consist of design and implementation which describes whole system, server settings as well as approach how to consume any given data. Corner stone of this application is based on given data from telemetry station (sensors) and projecting them on the map background. Application consist of user interface and logic how to project any given data into the map. Graphics interface is created using HTML, JavaScript and CSS programming languages. Logic itself is programmed by using backend language PHP including Laravel Framework in combination with MySQL database. Result of this thesis is working implementation covering administration user interface, working cooperation of MQTT server and APIs. There are also implemented all necessary parts for enablement of user interface with cooperation with map background layer. Implementation creates two possible ways how to install package necessary to run this app on Ubuntu system.
Secure communication within the PX4 platform
Ligocki, Roman ; Martinásek, Zdeněk (referee) ; Číka, Petr (advisor)
PX4 platforma je jedna z nepoužívanějších softwarových balíčků pro řízení bezpilotníhosystému. Používá MAVLink protokol pro komunikaci mezi autopilotem, pozemní stanicía dalšími zařízeními v MAVLink síti. Je speciálně navržen pro bezpilotní systémy použí-vající rádia s nízkou datovou propustností. S rostoucím počtem těchto zařízení docházírovněž k růstu počtu útoků na tyto systémy. Tato diplomová práce obsahuje analízua popis bezpečnostních nedostatků v telemetrické komunikaci platformy PX4 běžící naprotokolu MAVLink. Na základě těchto nedostatků byla dále navržená a implementovánabezpečnostní řešení. Tato implementace zahrnuje šifrování, řízení přístupu, autentizacia systém pro výměnu klíčů. Bezpečnostní implementace je postavená na knihovně Mo-noCypher. Všechny části práce jsou naprogramováno v jazyce C. Cílem autora je sdíletvýsledky, kterých dosáhl s komunitou kolem paltformy PX4. Proto během finální částipráce vznikl pull request do veřejného repozitáře.
Implementation and Extension of the Technical Documentation Testing Framework
Macko, Peter ; Číka, Petr (referee) ; Ilgner, Petr (advisor)
Práca sa zaoberá automatizáciou testovania technickej dokumentácie napísanej v značkovacom jazyku AsciiDoc pomocou open-source frameworku testovania technickej dokumentácie Emender implementovaného na CI/CD platforme. Framework bol rozšírený o webovú aplikáciu emenderwebservice s REST API, ktorá poskytuje užívateľské grafické rozhranie s výsledkami testov a mechanizmom na odrieknutie falošne pozitívnych výsledkov testov. Webová aplikácia bola vytvorená pomocou WSGI frameworku na tvorbu webových aplikácií Flask s databázou ktorá umožňuje agregáciu výsledkov testov a ich unikátnu identifikáciu. Aplikácia uľahčuje prístup ku výsledkom testov vygenerovaných frameworkom Emender v CI/CD systémoch a poskytuje technical writer-om ucelené užívateľské prostredie.
Monitoring of production facilities
Borsuk, Adam ; Kiac, Martin (referee) ; Číka, Petr (advisor)
The aim of the diploma thesis is to study the possibilities of creating a monitoring system for older production facilities already in operation. Select the necessary components for the nature of the equipment to create a system that is able to capture and provide information about activities on the equipment. The second goal is to design a suitable communication model for clear information about the operation, sending and storing data. The third goal is to analyze the dual-core ESP32 microprocessor against its predecessors in the role of system control unit.
Tool for Quick Flight Search
Muránsky, Matúš ; Lieskovan, Tomáš (referee) ; Číka, Petr (advisor)
The thesis deals with the design and development of a tool for easy search of flight connections for Pelikantravel.com s.r.o. The aim of this work is to develop a tool that will allow operation in a limited Internet connection and will support user feedback. The first part of the thesis describes the analysis of suitable technologies and platforms for the resulting tool. The practical part deals with the issue of user experience and with the related user interface design. In this section, the basic functionality of the tool is described according to the use case analysis. Furthermore, the work describes in detail the implementation of the whole tool and in the end is devoted to testing the resulting tool.
Apache JMeter Plugin to Analyze of Data Network Parameters
Hrdý, Martin ; Člupek, Vlastimil (referee) ; Číka, Petr (advisor)
Bachelor thesis discusses opportunites for utilization of the Apache JMeter testing tool to creating plug-in, which implements network parameters measuring. The goal of thesis is to design and implement a plug-in, which will handle data network transmission parameters measuring in accordance with appropriate recommendations. The first part describes the iPerf3 tool and the Apache JMeter testing tool. The next section deals with network transmission parameters recommendations. The practical part describes design, implementation and testing of created plug-in. Finally, the results of measurements are processed and clarified.
Identification of Ink Cartridges of Industrial Printer
Galád, Dominik ; Sysel, Petr (referee) ; Číka, Petr (advisor)
This thesis deals with the identification of ink cartridges by the industrial printer TSjet. There are described the basic methods of identification of ink cartridges that are commonly used today. There is also described 1-Wire® bus and USART interface. In the second part the thesis deals with suitable security algorithms for data security stored on the identification chip. The practical part describes the design of the system for identification of the ink cartridge. The conclusion of the thesis summarizes the results of design testing in practice and the safety evaluation of the whole system.

National Repository of Grey Literature : 121 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.