National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Ethical values in the works of Ladislav Fuks
Čápová, Markéta ; Blažková, Miloslava (advisor) ; Hauser, Michael (referee)
anglicky This thesis on topic Ethical values in works of Ladislav Fuks is divided into two parts. First part reveals important life milestones, which affects his philosophical mindedness reflected in his work, as well as his view of the literature and its values for a human. Second part of this thesis is focused on ethical values, which in Fuks works (Pan Theodor Munstdock, Spalovač mrtvol and Myši Natálie Mooshabrové) are the most occurred. The goal isn't only to show how the ethical values like life and death, truth and lie, good and evil, existence and absurdity affects character's lives in novels, but also their relativity. Key words: Ladislav Fuks, ethical values, life, death, truth, lie, good, evil, existence, absurdity.
Conception of Milan Kundera's novel
Čápová, Markéta ; Hrbata, Zdeněk (advisor) ; Kubíček, Tomáš (referee)
S U M M A R Y The Bachelor's thesis on the topic of The conception of Milan Kuderas's novel consists of two parts. The main aim of the first part is to demonstrate the novel as a literary genre, acquaints with Kudera's opinion of the novel ad clarifies the term "kitsch" in literature. The second part of the Bachelor's thesis is focused on the Kundera's novels. Reveals their themes and motives, which often shows up in the more novels. Letters, imperfection of interpersonal communication, crisis human identity etc. Kundera's novels are returning to the past, however the presence plays an important role. Every age has its pros and cons and Kundera shows through his characters' actions both poles. The Bachelor's thesis deals with not only Czech written novels, but also Kundera's novels written in French.
New approaches to construction of vehicles insurance
Čápová, Markéta ; Ducháčková, Eva (advisor) ; Daňhel, Jaroslav (referee)
This thesis describes new possibilities that can occur at construction of motor-vehicle insurance on the worldwide market. In Czech republic there has been insurance liability for damage incurred running vehicles and wrecking crane insurance till now. Abroad indeed begins extend unprecedented product of motor-vehicle insurance known as Pay As You Drive that derives benefits from absolutely new methods at construction insurance.Insurance is invoiced on the basis of real mileage.For data gathering there are exploited different counter circuit functional mainly on the basis of GPS navigation.Aim of diploma work was analysis of this new kind of insurance, evaluation of its fruitfulness, serviceability and possibilities of its aplication in Czech republic.At the end of my thesis there was effected analysis of GAP insurance that can be negotiate in Czech republic already. GAP Insurance there has been like form of additional insurance to all-risk insurance. It covers difference in acquisition price of new vehicle and its actual market price that the classical all-risk insurance doesn't cover.
Pojištění majetku v podmínkách České republiky
Čápová, Markéta ; Dědková, Eva (advisor)
Pojištění majetku patří mezi významné pojištění.Zahrnuje krytí rizik, jejichž realizací dochází ke škodám na majetku. Jde o pojištění, kdy pojišťovna poskytuje pojistné plnění při události, která na základě sjednaných podmínek postihla majetek. Dělí se na pojištění domácnosti a budov. Přestože přibývá počet přírodních katastrof, stále polovina občanů si svůj majetek necení natolik, aby si ho pojistila. Ve své práci jsem provedla analýzu trhu majetkového pojištění v ČR a poskytla určitý návod při uzavírání tohoto pojištění.

See also: similar author names
3 Cápová, Michaela
3 ČÁPOVÁ, Michaela
1 ČÁPOVÁ, Monika
2 Čápová, Magdaléna
1 Čápová, Marta
2 Čápová, Martina
3 Čápová, Michaela
2 Čápová, Miroslava
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.