National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Analysis of serving and reciveng formations in tennis doubles
Čábela, Matěj ; Carboch, Jan (advisor) ; Kočíb, Tomáš (referee)
Analýza účinnosti postavení podávajících a přijímajících hráčů v tenisové čtyřhře Cílem práce je zjistit četnost a účinnost užívaných formacích při čtyřhře jmenovitě: "I" formace, "australská formace" a "základní postavení" při podání dvojice. A při příjmu mezi "základním postavením" a "postavením u základní čáry". Metodami v této práci jsou nepřímé pozorování a notační analýza. Sledovali jsme soubor hráčů čtyřher v jednotlivých utkáních pomocí videozáznamů. V těchto utkání notační analýzou zaznamenávali četnost a účinnost jednotlivých taktických variant. Účinnost "I" formace pří prvním podání činí 80,92%, u druhého podání 56,25% a jeho celková četnost v rozehrách je 43,65%. Při formaci v základním postavení u sítě při prvním podání je účinnost 79,9%, při druhém podání 57% a četnost činí 56,35% všech rozeher. příjmu prvního podání v postavení byla účinnost 28%, u druhého 50,35% a četnost formace je 64,35%. Poslední měřenou formací je postavení u základní čáry při riternu a ta při příjmu prvního podání měla účinnost 31,28%, při druhém podání 45,16% a její celková četnost Klíčová slova: strategie, taktické varianty, "I" formace, notační analýza, dospělí
Serve analysis of Australian Open 2017 semifinalists
Čábela, Matěj ; Kočíb, Tomáš (advisor) ; Carboch, Jan (referee)
Title: Serve analysis of Australian Open 2017 semifinalists. Aim: The aim of this paper was analysed tennis statistics of serves during tennis tournament - Australian Open 2017. The results are based on 24 matches. All those numbers are converted into tables and graphs. The paper includes averages of serves statistics for each playery which are compared between them and other numbers. Method: The analysis was made by data collection from official website of Grand Slam's tournaments. Results: Results reflect the most successful players with succes of the first serve, effiency of first and second serve, numbers of aces per match and numbers of doublefaults per match. Key words: tennis, serve, efficiency, succes

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.