Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zátěž životního prostředí vybranými škodlivinami a jejich zdravotní rizika (Cr‚ Pb‚ Zn‚ azbest‚ PCB‚ halogenové uhlovodíky)
Ústav nerostných surovin, Kutná Hora ; Trebichavský, Jan
Škodliviny jsou popsány v širokém záběru hledisek včetně rozsahu produkce, recyklace, likvidace, vlivu na lidské zdraví a ochraně před nimi.
Situační zpráva k ukončení technické pomoci zpracování materiálů a podkladů pro využití cementáren ke spalování vybraných druhů nebezpečných odpadů: Shrnující poznatky získané v roce 1992
Ústav nerostných surovin, Kutná Hora ; Velek, Karel
Situace v jednotlivých cementárnách. Aktuální opatření pro MP ČR. Zpráva zpracovává tyto okruhy: Sběr a přeprava upotřebených olejů a dalších hořlavých odpadů vhodných ke spalování v cementárnách, Aktuální situace v přípravě a zneškodňování vybraných druhů NO v cementárnách, Financování a výstavba a provozu zařízení umožňujících spalování vhodných druhů NO a ostatních odpadů a Stav povolování výstavby, střety a východiska pro jednání s občanskými iniciativami v lokalitách cementáren.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.