Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Průběžná zpráva o výsledcích laboratorního studia geochemických a transportních procesů: Přírodní analog Ruprechtov
ÚJV Řež, a.s. ; Rajlich, Petr
V přehledu jsou zhodnoceny laboratorní experimenty provedené k charakterizaci podmínek geochemického chování uranové mineralizace a hostitelských hornin – terciérních a kaolinitických jílů. Jako testovací materiál byly pro experimenty použity vzorky hornin odebrané jednak z vrtů provedených ve výzkumné lokalitě během vrtné kampaně 2002 a současně i z vrtů, které byly jako monitorovací vrty pro připravovanou otvírku ložiska kaolínu provedeny firmou Gekon s.r.o. v roce 2003.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sledování vlastností a dlouhodobého chování vitrifikovaných radioaktivních odpadů
ÚJV Řež, a.s. ; Hlaváček, Ivan ; Hlaváčková, Irena
Studium vitrifikace odpadů pro JE Temelín. Jsou popsány loužící testy a další charakteristiky, které dokumentují kvalitu vznikajících produktů. Jsou uvedeny výsledky pozorování, které přibližují chování skel v podmínkách ukládání.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.