Výzkumné zprávy

Výzkumné zprávy Nalezeno 7,113 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza vzniku kritické situace ohrožení kulturního dědictví přírodní pohromou
Hnilicová, Soňa ; Šípek, Václav
Analýza vzniku různých typů povodňových situací a hodnocení faktorů ovlivňující tvar povodňové vlny. Mechanismus komplexní protipovodňové ochrany včetně konkrétních opatření na území hl. m. Prahy.
Závěrečná zpráva 2018 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR.
Frouz, Jan ; Mudrák, Ondřej ; Sun, Daquan ; Müllerová, V. ; Arestani, Mortazavi ; Zeníková, P. ; Veselá, H. ; Veselá, M. ; Cejpek, J. ; Dvorščík, P. ; Hnilička, F. ; Jačka, L. ; Walmsley, A. ; Kučera, J. ; Bednářová, E. ; Buchbauerová, L. ; Reinshmitová, E. ; Vicentini, Fabio ; Baldrian, Petr ; Lin, Qiang
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2018.
Jádro havarijního modelu pro městskou zástavbu & Experimenty úniků plynu pro rurální oblast
Chaloupecká, Hana ; Jakubcová, Michala ; Kellnerová, Radka ; Jurčáková, Klára
Zpráva se skládá ze dvou částí. \nPrvní část se zabývá tvorbou jádra havarijního modelu pro krátkodobé úniky plynů pro případ městské zástavby. Je zde vysvětlen postup při tvorbě daného modelu, kde po zadání vstupních údajů o úniku plynu jako výstup získáme hustoty rozdělení pravděpodobnosti pro jednotlivé charakteristiky úniku (např. 99. percentil koncentrací) a jednotlivá zasažená místa. Z výstupu lze mimo jiné vyčíst, jaké jsou nejpravděpodobnější hodnoty charakteristik oblaku, se kterými se při nehodě můžeme setkat, ale i extrémní případy. Toto je největší rozdíl oproti dosud běžně užívaným modelům pro bezpečnostní složky, u nichž jsou jako výstup k dispozici pouze průměrné kontury pro oblaky a koncentrační pole. \nVe druhé části zprávy jsou popsány experimenty úniků plynu pro rurální oblast. Jedná se jak o splnění podobnostních kritérií při modelování v aerodynamickém tunelu, tak o samotné experimenty a tvorbu databáze ze získaných údajů. \n
VN Sedlice - odstranění nánosů ve vzdutí nádrže - těžební pokus
Vrzák, J. ; Borecký, K. ; Borovec, Jakub
Zpráva popisuje průběh těžebního pokusu vedoucího k odstranění a uložení dnových sedimentů z nádrže. Součástí zprávy je monitoring technologických podmínek a vlivu těžby a zpracování sedimentů na jakost vody v nádrži.
Vývoj řešení optického řešení Prototypu I
Pintr, Pavel
V této práci byly zkoumány jednak možnosti klasického leštění nikl-fosforové (NiP) vrstvy pomocí diamantových leštících suspenzí, dále pomocí Ceroxu jakožto standartního optického leštiva a v neposlední řadě možnosti využití CNC subaperturního leštění pro dosažení optickými aplikacemi vyžadované mikrodrsnosti resp. pro potlačení periodických povrchových struktur vznikajících při procesech opracování pomocí technologie Single Point Diamond Turning.
Optický element pro dopravní tabule 2G25 varA
Pintr, Pavel
Výzkumná zpráva popisuje vývoj a měření optiky pro dopravní informační tabule označenou jako 2G25 varA. První část zprávy popisuje vývoj kolimovaného svazku a tvorbu obdélníkového spotu dle požadavků normy ČSN EN 12966. Druhá část zprávy popisuje provedená optická měření.
Methodology of camera spectral response measurement
Melich, Radek ; Václavík, Jan ; Žídek, Karel
Spectral response of the camera will be measured using monochromator in conjunction with an integration sphere. Camera without objective will be placed in one port of the integrating sphere and light beam from monochromator will be fed into perpendicular port. Sensor of the camera sensor will be therefore uniformly illuminated by diffused light from monochromator. Proposed FWHM of the monochromator is 15 nm as a trade-off between light intensity provided by monochromator and deformation of spectral characteristic (Picture XY). Diameter of the integrating sphere has to be larger than 100 mm to ensure uniform illumination over sensor area.
Charakterizace organických látek surové a pitné vody na úpravně vody Želivka
Pivokonský, Martin ; Čermáková, Lenka ; Pivokonská, Lenka
Přírodní organické látky (Natural Organic Matter - NOM) jsou významnou součástí povrchových vod. Jednou z vhodných metod identifikace složení NOM je jejich frakcionace založená na principu sorpce organických látek na ionexových pryskyřicích.
Detekce mikroplastů ve zdrojích vody a v pitné vodě na ÚV Káraný
Pivokonský, Martin ; Čermáková, Lenka ; Novotná, Kateřina
Na úpravně vody Káraný byly provedeny odběry vody za účelem detekce mikroplastových částic. Jednotlivé vzorky vody byly odebírány z různých zdrojů určených pro výrobu pitné vody a také v různých fázích procesu úpravy.
Phenotypic Analyses of the HD Transgenic Minipig Model (A11609)
Ellederová, Zdeňka
The transgenic Huntington's disease minipigs (TgHD) express N‐terminal part of human mutated huntingtin (124Q) under the control of human huntingtin promoter. The founder animal, born in 2009, gave birth to four subsequent generations with an equal contribution of wild‐type (WT) and transgenic (TgHD) piglets in all litters. The model is being used for preclinical huntingtin lowering studies. Here we take different non-invasive and invasive approaches, some of which are unique for large animal models, to study the phenotype development comparing WT and TgHD siblings. We show gradual progression of the disease in these TgHD animals. Moreover, some biomarkers were identified. These markers could serve for monitoring of organism response to HD treatment to assess efficacy and safety in preclinical studies prior to human clinical trials.

Výzkumné zprávy : Nalezeno 7,113 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.