Výzkumné zprávy

Výzkumné zprávy Nalezeno 7,156 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně: Vyhodnocení dotazníku určeného ke zjišťování potřeb duchovních pro zvýšení kvality postpenitenciární péče
Beláňová, Andrea ; Trejbalová, T.
Průběžná zpráva je prvním výstupem z projektu „Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně“ realizovaného v rámci post-doktorandské podpory Akademie věd ČR. V českém prostředí se jedná o explorativní studii, která se zabývá dosud nedostatečně prozkoumanou problematikou, a to možnostmi a kompetencemi vězeňských kaplanů a dobrovolníků v rámci postpenitenciární péče. Cílem této fáze projektu je identifikovat překážky a problematické aspekty této angažovanosti, ale rovněž zdůraznit osvědčené přístupy a pozitivní výstupy. Jedním z dílčích cílů je mezi jinými vyhodnocení identity kaplanů a dobrovolníků v českém vězeňském systému.
Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi, etapa 6 a 7
Stavárek, Petr ; Jiřičný, Vladimír ; Hejda, Stanislav
Zpráva se zabývá úpravou stávající laboratorní aparatury a instalací mikroreaktoru pro 2. reakční stupeň pro katalytickou oxidaci v plynné fázi.
PrintCR3DIT, project no. 680414
Stavárek, Petr ; Grande, C. ; Dubois, J.-L.
Zpráva popisuje rychlostní rovnice chemických reakcí odvozených z experimentálních dat získaných na katalyzátoru vytištěným 3D tiskem.
PrintCR3DIT, project no. 680414
Stavárek, Petr ; Lali, Farzad ; Ujčič, Massimo ; Grande, C. ; Andreassen, K.A. ; Zander, H.-J.
Zpráva popisuje předběžné rychlostní rovnice chemických reakcí odvozených na základě úvodních experimentálních dat.
Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi, etapa 5.1 až 5.2
Stavárek, Petr ; Jiřičný, Vladimír ; Hejda, Stanislav
Zpráva se zabývá experimentálním testováním aplikace mikroreaktoru pro katalytickou oxidaci v plynné fázi za různých operačních podmínek.
Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi,etapa 3.1 až 3.4
Stavárek, Petr ; Vajglová, Zuzana
Zpráva se zabývá návrhem a konstrukcí mikroreaktorové aparatury pro katalytickou oxidaci v plynné fázi.
Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi, etapa 4.1 až 4.2
Stavárek, Petr
Zpráva se zabývá ověřením funkčnosti mikroreaktorové aparatury pro katalytickou oxidaci v plynné fázi.
Posouzení stavu a měření mechanických vlastností dřevěné konstrukce zdvihu Paraplíčka Zámek Český Krumlov pozemek p.č. st. 654/1 v k.ú. Český Krumlov
Kloiber, Michal ; Bláha, Jiří ; Buzek, Jaroslav
Průzkum popisovaný v této zprávě obsahuje vyhodnocení fyzikálních a mechanických vlastností nosných trámů dřevěné konstrukce zdvihu Paraplíčka – vyhlídkového altánu v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov. Podnětem k sepsání zprávy byla objednávka od Správy zámku Český Krumlov se sídlem Zámek čp. 59, Český Krumlov - Latrán. Objednávka obsahovala požadavek na posouzení stavu dřevěných prvků pomocí NDT přístrojů a především měření mechanických vlastností, které mohou přispět ke statickému posouzení a návrhu šetrné obnovy unikátní konstrukce zdvihu Paraplíčka.

Výzkumné zprávy : Nalezeno 7,156 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.