Rigorózní práce

Rigorózní práce Nalezeno 6,923 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Polymethakrylátové monolitické kolony v kapilární kapalinové chromatografii
Grafnetter, Jan
3 Conclusions This Thesis gives chromatographic and structural characteristics of the butyl methacrylate monolithic columns prepared for the capillary liquid chromatography. Results of this Thesis clearly demonstrate the possibility of preparation of capillary monolithic columns with a good repeatability of the principal chromatographic parameters. A completely new technique for preparation of the monolithic columns for use in the on-column detection mode was introduced. Different photometric detection modes were applied to monolithic capillary columns in CLC. The advantages and disadvantages of the on-column detection mode in comparison to the additional detection capillary were studied and described. It was shown that the best separation and the most sensitive quantification in the short analysis time could be reached by using the monolithic columns with detection window placed directry on the separation capillary, just after the stationary phase or within the monolith. The attempts leading to preparation of chiral monolithic stationary phases, which would allow enantioseparation of selected chiral analýes' were not totally successful. No time was left to find the suitable chromatographic conditions for enantioseparations. \ I
Studium dipólových momentů série substituovaných 1-(p-X-fenyl)-2-Y-1,2-dikarba-kloso-dodekaboranů(12) a 1-(p-X-fenyl)-12-Y-1,12-dikarba-kloso-dodekaboranů(12)
Drož, Ladislav
5. Conclusions oneofthemaintaÍgetsofthisthesiswastodetectasplitofelectriccharge insubstitutedl,2-dicarba-closo-andl'12'dicarba-c/oso-dodecaboranes(12) in their elemental level through a dipole moment measur€m€nt method and also to examine interactions between substituents through a carbon skeleton' Within this thesis there were structured rows of following matters prepared for a measurement of the dipole moments through a series of substituted 1'2- dicarba-closo-dodecaborane(12) molecules' whose characteristic structure motives are: l-(4-X-phenyl)'1,2-dicarba-closo-dodecaborane'(12)' l-(4-X- phenyl)-2-phenyl-1,2-dicarba-closo-dodecaborane(12)' 1-haiogen-2-phenyl- 1,2-dicarba-closo-dodecaborane(12) a 1-phenyl-2-(YQ3)-l'2'd\carba-closo- dodecaborane(12). SubstituentXrepresentsgroupsfromthefollowinglisting:fluor'chlorine' bromine, iodine, methyl, nitro, amino, dimethyiamino, hydroxyl, methoxyl and hydrogen. Q stands for methyl or hydrogen and Y represents silicon or carbon. Theresultsofthethesisarenewlyrecognízeddipolemomentsvaluesof above mentioned compounds and series of monosubstituted 1-(4-A-phenyl)- | ,12-dicarba-c/oso-dodecaborane( 1 2) and disubstituted (4-A-phenyl)-1214- B-phenyl)-1,12-dicarba-c/oso-dodecaborane(12)' where substituents A and B stand for groups of the following listing: dimethylamino'...
Vnitrostátní fúze kapitálových společností : Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení
Chovanec, Ondřej ; Josková, Lucie (oponent)
Strana 122 | 128 ABSTRAKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ: Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení Tato rigorózní práce rozebírá tzv. problémy zmocnění a způsoby jejich řešení v reáliích specifické oblasti vnitrostátních fúzí kapitálových obchodních společností. V první části se vysvětluje z obecného ekonomického a korporačně- právního hlediska, jaké jsou pojmové rysy kapitálových korporací, co se rozumí problémy zmocnění a proč k nim v rámci správy korporací dochází. Rovněž jsou nastíněny základní regulatorní a mimoregulatorní způsoby jejich řešení. Druhá část přibližuje fúze kapitálových korporací a jejich principiální mechanismy. Následující dvě části této práce pak už na konkrétních případech demonstrují, jaké regulatorní nástroje a strategie pro řešení problémů zmocnění zákonodárce využil v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o přeměnách"). Pozornost je v zákoně o přeměnách zřetelně věnována nástrojům ochrany minoritních a nesouhlasících společníků, v o něco menší míře rovněž věřitelů. Tomu odpovídá i struktura této práce, jejíž třetí část se týká ochrany společníků a čtvrtá část ochraně věřitelů, jejichž postavení se v důsledku fúze může zhoršit. Regulatorní strategie, které zákonodárce v zákoně o přeměnách použil a...

Rigorózní práce : Nalezeno 6,923 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.