Preprints

Preprints 46 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Produkce odpadů a nakládání s nimi v roce 2015 podle ISOH
Čermáková, Eva ; Sequensová, Markéta
Sběr dat o produkci a nakládání s odpady vychází z ohlašovacích povinností stanovených v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích předpisech. Způsob plnění ohlašovací povinnosti upravuje zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, v platném znění. Na základě dat z Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH), který pro Ministerstvo životního prostředí provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí, jsme zpracovali přehled produkce odpadů a nakládání s nimi v ČR v roce 2015.
Fulltext: Download fulltextPDF
Rekultivace krajiny po těžbě nerostných surovin na území ČR
Luka, Václav ; Stein, Zbyněk ; Ponocná, Tereza
Těžba nerostných surovin představuje, společně s dalšími antropogenními aktivitami, jeden z nejzásadnějších zásahů do krajiny. Těžební činností dochází často ke zničení či poškození hodnotných stanovišť a geologických lokalit, ale také ke vzniku nových stanovišť a biotopů, jejichž vznik úzce souvisí nejen se samotnou těžební činností, ale také s následnou rekultivací a revitalizací krajiny.
Fulltext: Download fulltextPDF
Staré ekologické zátěže
Vlčková, Václava
Staré ekologické zátěže, resp. kontaminovaná místa, představují dlouhodobý problém, zejména ve vztahu k životnímu prostředí ČR, které mohou významně ohrožovat. Průběžně sice probíhá jejich sanace, avšak dochází k dlouhodobému poklesu finančních prostředků vydávaných na tyto činnosti. Proto je potřeba se do budoucna zaměřit zejména na možnosti využití finančních zdrojů určených na snižování počtu kontaminovaných míst, a omezit tak další potenciální kontaminaci lokalit. I přes nespornou prospěšnost již provedených nápravných opatření se totiž na území ČR nachází stále velké množství starých ekologických zátěží, u nichž existují značná rizika pro životní prostředí a lidské zdraví, nebo rozsah rizik ani není znám.
Fulltext: Download fulltextPDF
Long-term air quality projections for Prague and Central Bohemia region: application of the SUDPLAN modelling tool
Bízek, Vladislav ; Mertl, Jan ; Gidhagen, Lars ; Engardt, Magnuz
Air quality projections of sulphur dioxide, nitrogen dioxide, PM10 and ground-level ozone for Prague and the Central Bohemia region till 2030 were developed using the SUDPLAN (Sustainable Urban Development Planner) modelling tool which enables simulation of the impact of emissions and climate change on the concentration of both primary and secondary pollutants in the atmosphere at both macroscopic and microscopic levels. Emission projection till 2030 was taken from the GAINS (Greenhouse Gas-Air Pollutants Interactions and Synergies) model. In addition, the impact on air quality was simulated for three typical situations: substantial change in operation of a large combustion plant (close-down, doubled thermal input), completion of the Prague city highway bypass and hypothetic construction of three satellite settlements in the north-western and south-eastern outskirts of Prague.
Fulltext: Download fulltextPDF
Vývoj emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek z veřejné energetiky a výroby tepla v ČR v letech 1990–2012
Rollerová, Miluše ; Mertl, Jan
The impact of public electricity and heat production on the environment in the Czech Republic has significantly declined since 1990. Nevertheless, the public electricity and heat production in the Czech Republic has remained the category with the highest share on the total aggregated greenhouse gas emissions and also have a significant influence on the state of the environment. The positive trend of pressures on the environment from public electricity and heat production during the last 25 years was influenced by investments on the environment, by implementation of new measures aimed at decreasing the level of pollution and by dynamic technological development. On the other hand, there has been no significant decline of the consumption of brown coal for electricity and heat generation; therefore, the current efforts aimed at decreasing carbon intensity of the economy by means of increasing the share of “green” alternatives (especially renewable energy sources) in the energy mix can be seen as ineffective from environmental perspective. Moreover, the Czech Republic has a significantly negative and growing balance of international trade with electricity, which is an exception amongst European countries. In the consequence, the additional burden on the environment is caused by electricity generation.
Fulltext: Download fulltextPDF
The world of floor coverings 2016: The conference "a little different" met with great interest
Polášek, Marek
Evaluation of the "World of Flooring" Conference held on 21.1.2016 at the PVA EXPO Praha-Letňany exhibition grounds.
Fulltext: Download fulltextPDF
Innovation or fear of news?
Polášek, Marek
Thinking about why we do not find innovation in the real meaning of this word in the field of wood flooring.
Fulltext: Download fulltextPDF
What are the ways to increase wood consumption in the Czech Republic?
Beránková, Jitka ; Polášek, Marek
The Timber Institute has carried out for the one year research task for the state enterprise Lesy ČR aimed at mapping the situation in the woodworking industry in the Czech Republic, Poland, Slovakia, Germany and Austria. Part of the work was the analysis, evaluation of the state of consumption of wood in the Czech Republic and surrounding countries.
Fulltext: Download fulltextPDF
How to choose your timber building: What should you think about when choosing a house, timber buildings?
Beránková, Jitka
Important steps: Choice of technology for onstruction of houses, quality control of materials and constructions.
Fulltext: Download fulltextPDF
Examination of the mechanical properties of the historic floor, including the subsoil
Polášek, Marek
Unique research for floor reconstruction in the Prague National Museum. Examination of the mechanical properties of the historic floor including the subsoil in cooperation Woodexpert with the IHD, Dresden.
Fulltext: Download fulltextPDF

Preprints : 46 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.