Příspěvky z konference

Příspěvky z konference Nalezeno 22,271 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Magie lidového umění
Winter, Tomáš
Článek zkoumá prostřednictvím tří příkladů proměnu recepce a intepretace magických aspektů lidového umění.
Kdyby život byl videohrou: herní styl z perspektivy ego integrity
Hrabec, O. ; Chrz, Vladimír ; Poláčková Šolcová, Iva
Potenciál digitálních her nabízet četné prostředky sebevyjádření patří v rámci odborného diskursu k frekventovaně diskutovaným tématům. V rámci virtuálních světů, které nabízejí transparentní a komplexní způsoby akce, mohou výzkumníci přirozeně pozorovat, jaké různé přístupy existují k dosahování třeba i identických cílů. Přestože je tento umělý prostor někdy vnímán jako nástroj pouhého eskapismu od reality, aktuální trend onlinových her může sloužit jako příklad propojení mezi realitou a fikcí. V podobném duchu by se chtěli autoři tohoto příspěvku zabývat ideou aplikace výsledků předchozího výzkumu stylů hráčů videoher na aspekty vývoje člověka v různých obdobích života. Při sledování tohoto cíle bude využito srovnání mezi koncepcí hravé ritualizace ego integrujících aktivit E. H. Eriksona a formami hraní uvnitř fikčních světů videoher, které meta-forický odráží tyto sociální procesy. \n\n
Anticorrosive properties of silicotungstic acid and phosphotungstic heteropolyacid in the paint films
Nechvílová, K. ; Kalendová, A. ; Stejskal, Jaroslav
The aim of this work was to provide an initial characterisation of heteropolyacids and examine their behaviour and properties as pigments in paints using different concentrations of the pigment and filler. Solvent-based epoxy-ester resin served as the binder. The paints were applied to steel and glass panels for mechanical and corrosion resistance testing. The organic coatings were exposed to a corrosive atmosphere with NaCl. This test was completed with electrochemical measurement. The parameters examined included the paint film's mechanical and anticorrosion efficiency. The environments in which the new coatings are most efficient were also sought.
L01 DNA damage formation and DNA repair following an intervention of colorectal cell lines with ganoderma lucidum
Vodička, Pavel ; Opattová, Alena ; Čumová, Andrea ; Slíva, D.
Colorectal cancer (CRC) is the third most common malignancy in the world and second most common cause of cancer related deaths in Europe. CRC is complex disease that develops as consequence of environmental and health risk factors with involvement of suboptimal DNA repair, resulting in an accumulation of DNA damage. Reactive oxygen species (ROS) are highly reactive molecules strictly controlled by cellular antioxidant system. Disturbance in the prooxidation–antioxidation homeostasis increases an extent of ROS and consequently an accumulation of DNA damage as well as apoptosis. \nMany natural compounds possess anti-cancer activities tentatively mediated by the generation of ROS. Cancer cells are more sensitive to oxidative DNA damage than non-malignant ones. Modulation of oxidative DNA damage and its repair by natural compounds may lead to selective cancer cell-death and further sensitization of cancer cells to the treatment. Ganoderma Lucidum (GLC) (Reishi, Ling-Zhi), a mushroom used in Chinese medicine for thousands of years, represents an example of a natural compound with empirically recorded anti-cancer as well as anti-proliferative effects. \nThe aim of our study is to define effect of Ganoderma lucidum (GLC) extract on DNA damage and DNA repair system in colorectal cell lines with different genetic backgrounds.\nOur results suggest that GLC extract decreases activity of the cellular antioxidant system which leads to oxidative DNA damage. GLC extract increases genotoxic burden in colorectal cancer cell lines, highlighted by the suppressed base excision repair capacity. These data indicate that specific oxidative DNA damage caused by natural compounds may become a potential tool for the improvement of specific anti-cancer treatment.\n
Vliv přírodních látek na poškození DNA a reparační kapacitu u kolorektálních buněčných linií
Vodenková, Soňa ; Opattová, Alena ; Čumová, Andrea ; Slíva, D. ; Vodička, Pavel
Kolorektální karcinom (CRC) představuje celosvětovou zdravotní zátěž s velmi vysokou incidencí i mortalitou. Problematika CRC se potýká s nedostatkem spolehlivých prediktivních a prognostických biomarkerů, pozdní diagnózou a s poměrně nízkou efektivitou léčby (pouze 50 %). \nCRC je po dlouhá léta konvenčně léčen 5-fluorouracilem (5-FU), který je i v současné době hlavní složkou kombinačních chemoterapeutických režimů. 5-FU, halogenovaný pyrimidin, je buďto přímo inkorporován do DNA nebo způsobuje narušení syntézy thymidinu z uracilu, který je pak chybně inkorporován do DNA. Oprava těchto poškození DNA vyžaduje účast bázově excizní opravy (BER) a systému opravy chybného párování bazí (MMR).\nCílem této studie je sledování účinků 5-FU, GLC a především jejich kombinace na poškození DNA (především oxidační) a na bázově excizní opravu DNA u různých typů buněčných linií kolorektálního karcinomu. \nVýsledky naznačují, že se po přidání jak samotného extraktu z Ganoderma Lucidum, tak jeho kombinace s 5-FU ke kolorektálním liniím, zvyšuje oxidační poškození DNA a nedochází k její reparaci.\nModulace reparační aktivity DNA pomocí přírodních extraktu představuje nový přístup v protinádorové terapii a potenciálně muže pozitivně ovlivňovat rezistenci nádorových buněk k chemoterapeutikům. Použití kombinace GLC a klasické chemoterapie může přispět ke snížení potřebné dávky a následných vedlejších účinků.\n
IL 57 - Sporadic colorectal cancer: From genetic make-up to complex phenotypic measurement, from risk determination to prognostic markers
Vodička, Pavel ; Slyšková, Jana ; Pardini, B. ; Naccarati, A. ; Souček, P. ; Vodičková, Ludmila ; Vymetálková, Veronika ; Svoboda, Miroslav ; Foersti, A. ; Hemminki, K.
Colorectal carcinogenesis (CRC), is a complex process, resulting in both genomic and chromosomal instabilities. The valid theories of carcinogenesis accent either the role of somatic mutation or the surrounding microenvironment, however neither of them explains all features of cancer. Uncontrolled proliferation and genomic instability point to the DNA damage response and repair as to the key players. In the present study, we will overview several biomarkers in mapping heterogeneous complex CRC disease and providing prognostic information.\nVariants in genes involved in important pathways, such as DNA repair, cell cycle control, folate metabolism and methylation, insulin resistance and obesity, ABC transporters, selenoprotein genes, genes involved in inflammatory/immune response have shown various degree of association with CRC risk. We present also the data on mutations in high risk genes involved in colorectal carcinogenesis. Gene expression levels were determined in relevant pathways and complemented with other important parameters (epigenetic regulators of transcription by methylation). Additionally, the role of post-transcriptional regulation via miRNA or lncRNA was investigated in relation to the risk of CRC and the efficacy of chemotherapy. We have discovered several genetic and epigenetic markers affecting independently the prognosis of CRC. Functional DNA repair tests (complex phenotype) have been implemented as markers of individual susceptibility to sporadic CRC and its prognosis.\nAn application of the whole set of various biomarkers is inevitable to define the phenotypic landscape of the disease and to delineate the individual response to the therapy.\n
Enthalpy Probe Diagnostics of Steam/Argon Plasma Jet
Hlína, Michal ; Hrabovský, Milan
DC plasma torch with argon/water stabilization features extreme properties of the exiting plasma jet. The plasma mass flow rate is very low while the temperature reaches very high values. Plasma properties were measured by enthalpy probe connected to a mass spectrometer. The measurements of enthalpy, temperature, density and dynamic pressure were carried out for three different arc currents and at atmospheric pressure. The dependences of plasma characteristics on arc current were shown.

Příspěvky z konference : Nalezeno 22,271 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.