Příspěvky z konference

Příspěvky z konference Nalezeno 22,941 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jazyk staročeských rukopisů Korunovačního řádu Karla IV
Jamborová, Martina
Korunovační řád Karla IV. byl pořízen nejprve v latinském znění (Ordo ad coronandum regem Bohemorum) a v druhé polovině 14. století přeložen do češtiny. Do dnešních dnů se zachovaly pouze opisy jak latinského, tak staročeského znění. Nejstarší staročeský dochovaný rukopis Korunovačního řádu Karla IV. je datován rokem 1396. Text Korunovačního řádu Karla IV. je vhodné vnímat jako písemné fixování zamýšlené ideální podoby korunovační ceremonie. Jedná se podstatě o mešní liturgický text. Staročeský překlad korunovačního řádu je přes četná překladatelská úskalí zdařilý. Jednotlivé variantní rukopisy dokládají historický vývoj češtiny, vykazují respekt k předloze a současně ojediněle přinášejí zajímavé individuální úpravy znění. Jazyk staročeského překladu korunovačního řádu je bezesporu obohacením pro středověkou češtinu.
Dramatik Ladislav Stroupežnický: autor veseloher (Naši furianti aj.) a historických her
Hoffmannová, Jana ; Hoffmann, B.
Z díla prvního českého realistického dramatika dosud žije hlavně veselohra Naši furianti; její význam spočívá především v tom, že zde byl na jevišti poprvé představen reálný obraz české vesnice, života prostých venkovanů ve 2. polovině 19. století. Komické dialogy „furiantů“ se vyznačují i jazykovým realismem – dramatik vložil do úst svých vesničanů reálnou kombinaci obecné češtiny a některých jihozápadočeských regionalismů; jedna z postav je navíc nositelkou chodského dialektu. Prostřednictvím realistických popisů i prostřednictvím osobitého vyjadřování jsou charakterizovány také postavy v další hře ze Stroupežnického současnosti, v dramatu Václav Hrobčický z Hrobčic (řeč postav tu vystihuje i sociální rozdíly mezi nimi). V historických veselohrách Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová se dramatik – inspirován četbou Pamětí Mikuláše Dačického z Heslova, renesančního vzdělance (žil v letech 1555–1626) – pokusil o zajímavou stylizaci dobového jazyka.
Slovo takže v současných epistolárních a mediálních textech: takže o čem ty volby jsou
Jílková, Lucie
Příspěvek odpovídá na následující výzkumnou otázku: Jaké funkce a významy má slovo "takže" v současných soukromých dopisech a mediálních textech? Analýza se opírá o doklady z Korpusu soukromé korespondence (https://ucnk.ff.cuni.cz/dopisy.php) a z korpusu DIALOG (https://ucnk.ff.cuni.cz). Ve zvoleném souboru textů mluvčí užívali slovo "takže" jako vyjádření důsledku, konektivity, sumarizace; slovo "takže" je nepochybně výraznou částí idiolektu některých mluvčích (např. v úvodu dialogické repliky).
A general framework for logics of questions
Punčochář, Vít
This paper provides an overview of basic inquisitive semantics and its generalization proposed in (Punčochář, submitted). It is shown that the generalization allows to model questions over any of a large class of non-classical logics and so avoids paradoxes of material implication and irrelevance in the logic of questions. Moreover, it is advocated that the general framework does not lose any of the characteristic features of basic inquisitive semantics that are needed for modeling of questions.
Field measurement of natural electromagnetic emissions near the active tectonic and mass-movement fractures in caves
Trčka, T. ; Macků, R. ; Koktavý, P. ; Škarvada, P. ; Baroň, I. ; Stemberk, Josef
Laboratory tests on a wide range of solid materials shoved that the electromagnetic emission (EME) signals are generated during the samples mechanical stress. EME anomalies have been observed also under natural conditions in association to fracture processes, tectonic loading, stress redistribution and crack propagation prior to earthquake or in relation to deep-seated gravitational mass movements. This paper describes a first prototype of the Emission data logger, which was specially developed for the continual EME monitoring in field conditions. Our equipment has been installed and tested in Obir Caves (Austria) at an active tectonic fault. The pilot long-term EME measurement results from this location are also presented in this paper.
Glass in fashion and trade in Bohemia in the 9th-11th century (archaeology and archaeometry)
Tomková, Kateřina ; Jonášová, Šárka ; Zlámalová Cílová, Z.
An overview of the archaeological typology of early medieval glass beads and chemical glass types in Bohemia in the 9th-11th centuries, with examples of local production of some types of beads from imported glass.
Application of the Williams expansion near a bi-material interface
Malíková, Lucie ; Seitl, Stanislav
A simplified model of a crack approaching a bi-material interface is modelled by means of the finite element method in order to investigate the significance of the higher-order terms of the Williams expansion for the proper approximation of the opening crack-tip stress near the bi-material interface. The discussion on results is presented and the importance of the higher-order terms proved.
Comparison of calibration functions for short edge cracks under selected loads
Seitl, Stanislav ; Miarka, Petr ; Malíková, Lucie ; Krejsa, M.
Attention to the fatigue cracks in steel structures and bridges has been paid for long time. In spite to efforts to eliminate the creation and propagation of fatigue cracks throughout the designed service life, cracks are still revealed during inspections. Note, that depending on location of initial crack, the crack may propagate from the edge or from the surface. The theoretical model of fatigue crack progression is based on linear fracture mechanics. Steel specimens are subjected to various load (tension, three- and four-point bending, pure bending etc.). The calibration functions for short edge cracks are compared for various load and the discrepancies are discussed.
Effect of the load eccentricity on fracture behaviour of cementitious materials subjected to the modified compact tension test
Seitl, Stanislav ; Ríos, J. D. ; Cifuentes, H. ; Veselý, V.
Fracture properties of quasi-brittle cementitious composites are typically determined from the load–displacement response recorded during a fracture test by using the work-of-fracture method or possibly other relevant fracture models. Our contribution is focused on a set of experimental tests which are used to study the fracture behaviour on notched dog-bone-shaped specimens made of cementitious materials. These specimens are subjected to modified compact tension (ModCT) test under a specific range of eccentricity of the tensile load. This type of test generates a stress state in the specimen ligament which combines a direct tension with a defined level of bending due to eccentricity of the tensile load. Several values of relative notch length are also considered. While the crack propagates, a variety of stress states, resulting in variations in the crack-tip stress and deformation constraint, appears in the ligament zone because of the changes in the eccentricity of the applied load, which influences the fracture behaviour of the investigated specimens. The K-calibration, T-stress, CMOD and COD curves for ModCT specimens are introduced and variations of these curves with varying load eccentricity are discussed.

Příspěvky z konference : Nalezeno 22,941 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.