Konferenční materiály

Konferenční materiály Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Dynamické zobrazování výsledků nejen z oblasti šedé literatury: „tematické stránky“
Kocourek, Pavel
Bude představeno dynamické zobrazování informací pro předem defi novaný okruh věcných témat, možnosti zobrazování výsledků a jejich uspořádání s využitím dat z Národního úložiště šedé literatury. Vše bude vysvětleno a předvedeno v praktické ukázce.
Prezentace: idr-811_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-811_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-811_3 - Stáhnout plný textMP4
7. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích
Národní technická knihovna
Program konference spolu s abstrakty jednotlivých příspěvků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Providing access to research data, publications and current research information at DANS
Dijk, Elly ; Doorn, Peter
DANS podporuje trvalý přístup k digitálním datům z nizozemského výzkumu. Výzkumní pracovníci mohou sami ukládat svá data prostřednictvím on-line archivačního systému EASY. Portál NARCIS umožňuje uživatelům zobrazovat výzkumná data v kontextu, např. data ve vztahu k elektronické publikaci z výzkumu a dalším informacím, které se daného výzkumu týkají. Oba systémy EASY i NARCIS obsahují šedou literaturu jako např. archeologické zprávy, dokumentace dat, disertační práce, konferenční příspěvky, patenty a technické zprávy univerzit a dalších výzkumných institucí.
Plný text: idr-809_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-809_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-809_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-809_3 - Stáhnout plný textMP4
The GreyGuide Repository and Web-Access Portal: GreyNet’s Response to the Pisa Declaration
Farace, Dominic
V prosinci 2013 byl zahájen provoz repozitáře GreyGuide, spravovaného společností GreyNet. Repozitář slouží pro ukládání dokumentů zachycujících osvědčené postupy v oblasti shromažďování a uchovávání šedé literatury. V roce 2014 GreyNet pozměnil systém spravování svých informačních zdrojů v souladu s deklarací „Pisa Declaration on Policy Development for Grey Literature Resources” zveřejněnou 16. května 2014. V souladu s principy zdůrazněnými v deklaraci se stane i vybraná část webu GreyNetu součástí repozitáře GreyGuide, tím bude umožněno jednoduché procházení, vyhledávání a získávání dokumentů a informací
Plný text: idr-808_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-808_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-808_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-808_3 - Stáhnout plný textMP4
Přidružené publikace v zemích V4
Görögh, Edith ; Kędzierska, Edyta ; Kavalchuk, Natalia ; Stepniak, Jolanta ; Dzivak, Jozef ; Kožuch, Andrej ; Pejšová, Petra ; Vyčítalová, Hana
V příspěvku bude představen projekt „Rozšířená vědecká komunikace: Národní iniciativy v řízení výzkumných dat v zemích Visegrádské čtyřky“. Hlavním cílem projektu je průzkum stavu řízení výzkumných dat, obsahu repozitářů, politiky služeb a archivace dat na vysokých školách a výzkumných ústavech. Výsledky průzkumu budou prezentovány zástupci z Maďarska, České republiky, Slovenské republiky a Polska.
Plný text: idr-807_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-807_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-807_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-807_3 - Stáhnout plný textMP4
Creative Commons 4.0
Myška, Matěj
Příspěvek se zaměří na nové licence Creative Commons 4.0 a možnosti a limity jejich využívání pří zpřístupňování šedé literatury, a to i v kontextu rekodifi kace soukromého práva v České republice.
Plný text: idr-806_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-806_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-806_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-806_3 - Stáhnout plný textMP4
Ochrana soukromí a anonymizace osobních údajů u repozitářů šedé literatury
Koščík, Michal
Aktuální trendy v judikatuře Evropského soudního dvora nasvědčují skutečnosti, že i osoba, která systematicky zpracovává dokumenty do repozitáře, může být zpracovatelem osobních údajů. Provozovatel repozitáře pak může čelit požadavkům na anonymizaci nebo odstraňování informací z metadat vedoucích k nalezení osobních údajů konkrétních osob. Cílem příspěvku je poskytnutí praktických instrukcí, jak postupovat v obdobných případech.
Plný text: idr-805_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-805_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-805_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-805_3 - Stáhnout plný textMP4
Zpřístupňování informačních zdrojů včetně šedé literatury v Zeměměřičské knihovně
Drozda, Jiří ; Synková, Veronika
Zeměměřická knihovna využila přednastavenou verzi Invenia nejen pro svůj digitální repozitář, ale také jako řešení jednotného přístupu ke svým informačním fondům. Prostřednictvím Invenia je zajištěno vyhledávání a přístup do katalogu knihovny, článkové bibliografi e, digitální knihovny Kramerius, k elektronickým informačním zdrojům, šedé literatuře a interním dokumentům. Invenio tedy slouží jako kompletní knihovní systém. Součástí příspěvku bude také představení modulu BibCirculation, který zajišťuje knihovní služby. Zeměměřická knihovna je první, která tento modul v České republice využívá.
Plný text: idr-804_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-804_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-804_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-804_3 - Stáhnout plný textMP4
Užití veřejných licencí ke zpřístupnění databáze metadat
Reinöhl, Michal
Příspěvek se věnuje právním a praktickým možnostem využití veřejných licencí coby nástroje ke zpřístupnění metadat široké veřejnosti co nejotevřenější formou, jakož i překážkám, které je přitom potřeba překonat, zejména ve vztahu k právům třetích osob. Příspěvek vychází z praktické zkušenosti z procesu zpřístupňování databáze metadat NUŠL, z níž vyvozuje obecně aplikovatelné závěry.
Plný text: idr-803_4 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-803_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-803_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-803_3 - Stáhnout plný textMP4

Konferenční materiály : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.