Cestovní zprávy

Cestovní zprávy Nalezeno 42 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Frankfurtský knižní veletrh 2015
Žižková, Štěpánka
V rámci návštěvy mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 14. – 16. 10. 2015 proběhla úspěšná jednání s představiteli nakladatelství John Wiley & Sons, Elsevier Science, Springer Verlag a SAE international a bylo získáno velké množství zajímavých poznatků na doprovodných přednáškách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Europeana Cloud Plenary Meeting 2015
Pejšová, Petra
9. 6. – 12. 6. 2015 v Edinburghu (Skotsko) proběhlo plenární zasedání v rámci projektu Europeana Cloud: Unlocking Europe’s Research via The Cloud (zkratka(zkratka (zkratka (zkratka(zkratka eCloud eCloudeCloud eCloud). Za Národní technickou knihovnu se zúčastnila PhDr. Petra Pejšová. Na zasedání byly shrnuty dosavadní výsledky a představen plán na poslední závěrečný rok projektu. Vzhledem k téměř ročnímu výpadku projektového managementu se na zasedání stále řešili klíčové otázky budoucího fungování Europeana Cloudu, které vyvolaly dlouhé diskuse.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
LIBER 44th Annual Conference: Towards Open Science
Žižková, Štěpánka
Na konferenci LIBER konané ve dnech 24. – 26. 6. 2015 v budově Imperial Colledge v Londýně účastnice této služební cesty vyslechla přednášky zejména z tematického okruhu Open Acces, Open Data a Open Science, metody zpřístupnění informací pro vědeckou a akademickou komunitu a účastnila se jednání jak v rámci četných workshopů, tak i práce a hlasování v plénu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Digital Library 2015
Svoboda, Martin ; Pokorný, Jan ; Motejlková, Anna ; Žižková, Štěpánka ; Pejšová, Petra
Konference Digital Library poskytla svým účastníkům širokou možnost konfrontace s trendy a posledními informacemi k tématu digitálních knihoven, digitalizace, dlouhodobého uložení a efektivního zpřístupnění digitálního obsahu. Zazněly i příspěvky týkající se ochrany a uložení historických fondů. Program byl zahájen dvěma tematickými workshopy, setkání členů konsorcia SciFinder a prezentace Fedora a Islandora. Součástí akce byla prezentace firem. Na konferenci byl i dostatečný časový prostor pro osobní setkání s jednotlivými účastníky, přednášejícími a zástupci vystavujících firem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Digital Library Conference 2014
Krueger, Stephanie ; Skenderija, Sasha
Témata konference byla do určité míry relevantní pro aktivity NTK, zejména prezentace zástupců vědeckých knihoven a knihoven se zaměřením na technické a přírodní vědy. Naopak některé prezentace byly přínosné pro knihovny poskytující služby pro společenské a humanitní vědy a knihovny s archivní povinností. Nejvíce relevantní informace z konference o vzorcích chování uživatelů online zdrojů a o požadavcích Horizon 2020 byly přeneseny do aktivit současných týmů pro služby a komunikaci knihovny. NTK se musí i nadále věnovat naplňování své mise směrem k rozvoji repozitářů a podpory open accessu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Konference ELAG 2014
Koch, Ondřej ; Mareček, Daniel ; Svoboda, Martin
Konference ELAG 2014 se konala 10. - 13. 6. 2014 v Bathu ve Velké Británii. Pořádající institucí byla University of Bath. Konference byla zaměřena na stávájící i budoucí vývoj v knihovnách – hlavním tématem bylo “Lingering Gold” (Přetrvávající zlato).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Julius-Maximilians University Würzburg, Würzburg, Německo (diskuze s oborovými knihovníky)
Francová, Pavla
Účelem zahraniční pracovní cesty do Würzburgu (Bavorsko, Německo) bylo setkání s Oborovými specialisty univerzitní knihovny Julius-Maximilians Univerzity ve Würzburgu, umístěné v areálu Campusu Am Hubland. Němečtí odborníci byli dotázáni na své zkušenosti a pojetí pozice Oborového specialisty (včetně náplně práce, typických komplikací a výzev, vývoje a změn této pozice v horizontu posledních 30let). Vedlejším cílem bylo zahájení obousměrné komunikace mezi oborovými specialisty, diskuze shodných a rozdílných parametrů pracovního prostředí (univerzitní vs. celostátní odborná knihovna; legislativa…), způsoby oslovení a udržení jednotlivých cílových skupin zákazníků a koncept spolupráce knihoven různého zaměření pro vyšší komfort zákazníků (viz německý model).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
LIBER 43rd Annual Conference
Svoboda, Martin ; Žižková, Štěpánka
Na konferenci LIBER konané ve dnech 2. – 4. 7. 2014 v Národní knihovně Lotyšska v Rize účastníci této služební cesty vyslechli přednášky zejména z tematického okruhu Open Acces, metody zpřístupnění informací pro vědeckou a akademickou komunitu a účastnili se jednání jak v rámci četných workshopů, tak i práce a hlasování v plénu. Do řídícího výboru LIBER byl zvolen zástupce z NTK
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Frankfurtský knižní veletrh 2014
Sudová, Miroslava ; Žižková, Štěpánka
V rámci návštěvy mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 8. – 10. 10. 2014 proběhla úspěšná jednání s představiteli nakladatelství John Wiley & Sons a Springer Verlag a bylo získáno velké množství zajímavých poznatků na doprovodných přednáškách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Enhancing scholarly communication: National initiatives to manage research data in the V4 countries : úvodní schůzka zástupců všech členů projektu
Pejšová, Petra
6. 3. – 8. 3. 2014 v Debrecíně (Maďarsko) proběhla úvodní schůzka k projektu Enhancing scholarly communication: National initiatives to manage research data in the V4 countries. Za Národní technickou knihovnu se schůzky zúčastnila PhDr. Petra Pejšová. Na schůzce byl stanoven harmonogram projektu, ujasněn cíl projektu a diskutován způsob provedení průzkumu. Dále byly probrány též finanční záležitosti - rozpočet, způsob čerpání jednotlivých položek, možnosti spoluúčasti atd.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Cestovní zprávy : Nalezeno 42 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.