Analýzy

Analýzy Nalezeno 390 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Život cizinců v ČR - 2015
Český statistický úřad ; Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí
Základní informace o cizincích v ČR s důrazem na regionální členění těchto údajů (tj. informace do úrovně okresů, resp. do úrovně správních obvodů v případě hlavního města Prahy).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Život cizinců v ČR - 2014
Český statistický úřad ; Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí
Základní informace o cizincích v ČR s důrazem na regionální členění těchto údajů (tj. informace do úrovně okresů, resp. do úrovně správních obvodů v případě hlavního města Prahy).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Život cizinců v ČR - 2012
Český statistický úřad ; Oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Základní informace o cizincích v ČR s důrazem na regionální členění těchto údajů (tj. informace do úrovně okresů, resp. do úrovně správních obvodů v případě hlavního města Prahy).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2014
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti
Publikace obsahuje podrobné údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí. Výdaje na výzkum a vývoj jsou uvedeny včetně zdrojů financování a nákupů služeb výzkumu a vývoje od jiných subjektů pro výzkum a vývoj.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2013
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti
Publikace obsahuje podrobné údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí. Výdaje na výzkum a vývoj jsou uvedeny včetně zdrojů financování a nákupů služeb výzkumu a vývoje od jiných subjektů pro výzkum a vývoj.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2012
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti
Publikace obsahuje podrobné údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí. Výdaje na výzkum a vývoj jsou uvedeny včetně zdrojů financování a nákupů služeb výzkumu a vývoje od jiných subjektů pro výzkum a vývoj.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2014
Oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ
Český statistický úřad provádí každoročně zjišťování o produkci odpadů a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro splnění reportingových povinností ČR, které vyplývají z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2150/2002/ES o statistice odpadů, jehož gestorem je Český statistický úřad. Dle tohoto šetření, které je prováděno v souladu s metodikou Eurostatu, bylo v roce 2014 v ČR vyprodukováno celkem 23,8 mil. tun odpadu. Oproti minulému roku se množství vyprodukovaných odpadů téměř nezměnilo. Z celkového množství vyprodukovaného odpadu tvořil nebezpečný odpad 1,2 mil. tun, což v relativním vyjádření znamená, že nebezpečný odpad se v roce 2014 na produkci podílel 5 %. Oproti roku 2013 kleslo množství vyprodukovaného nebezpečného odpadu o 4 %.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Analýzy : Nalezeno 390 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.