Ústav dějin umění

Ústav dějin umění Nalezeno 303 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Karmelitáni a slovanští benediktini na Novém Městě pražském
Benešovská, Klára
Obě klášterní fundace Karla IV. byly zajištěny papežskými listinami již roku 1346, dva roky před oficiálním založením Nového Města. Výběr právě těchto dvou řádů a jejich lokace v urbanismu budoucího města odpovídá jejich úloze v Karlově vizi nového centra římské říše a českého království. Na rozdíl od starších názorů autorka nevidí obě fundace jakožto projev snah mladého Karla pronikat s pomocí obou řádů do zemí schismatiků a nevěřících.
Pohled zpět (Rozšířené úvodní slovo, proslovené při zahájení konference dne 5. října 2016)
Benešovská, Klára
Historiografický přehled mezioborového bádání o Slovanském benediktinském klášteře Emauzy od 50. let 20. století do roku 2016.
Česká uměleckohistorická bibliografie
Bregantová, Polana
Článek shrnuje vývoj české uměleckohistorické bibliografie v Ústavu dějin umění od roku 1953.
La Barco of the Star Summer Palace in Prague: A Unique Example of Renaissance Landscape Design
Dobalová, Sylva
An essay discusses radial avenues in a hunting ground around Star Summer Palace in Prague, which were planned soon after the mid-16the century. It is a rear example of this phenomenon before it gained its popularity during Baroque garden planning.
Anteeat Virtus Virtutem Fama sequitur. The Paintings Decorating the Apartments in the Chateau Troja in Prague
Mádl, Martin
The article is devoted to the painterly decoration of the chateau Troja, which has been built by count Wenzel Adalbert of Sternberg near Prague. It is especially focused on the authorship, iconography and patterns of the ceiling painting in the two apartments in the basement of the chateau.
Architectura recreationis: Lusthaus or Summer Palace, a Successful Building Type in Early Modern Europe
Muchka, Ivan
The article will examine the definition of one building type, that of Lusthaus or summer palace (in comparison to another term with a very broad historical sense – villa), in order to be able to interpret better the concrete examples of this type. In validating the formal possibilities and refining the functions, builders and architects were able to achieve more cultivated results of their work.
Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400-1700
Dobalová, Sylva ; Muchka, Ivan
The collection of conference papers focuses on different aspects of an architecture of leisure buildings. Seventeen essays cover examples from whole Europe – from Italy via Central Europe and France to Denmark. Main topics addressed in a volume defines palazotto as a type and in its function, analyses a terminology, specifics of its decoration and context of a garden.
Epigraphica & Sepulcralia VII. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Aktuální svazek obsahuje studie a materiálové příspěvky českých a polských badatelů přednesené na 14. zasedání k problematice sepulkrálních památek … stipendia enim peccati mors gratia autem dei vita aeterna … pořádaném Ústavem dějin umění AV ČR v roce 2015.

Ústav dějin umění : Nalezeno 303 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.