Original title: Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2017
Translated title: Selected Social Security Data - 2017
Authors: Český statistický úřad
Document type: Statistical reports
Year: 2018
Language: cze
Publisher: Český statistický úřad
Abstract: Základní informace o důchodovém pojištění, nemocenském pojištění, dávkách státní sociální podpory a pěstounské péče, dávkách pomoci v hmotné nouzi, dávkách pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči. Výdaje na dávky, počty příjemců a průměrné výše dávek v ČR a jednotlivých krajích. Základní přehled o sociálních službách v krajích a ČR podle jejich typů a mezinárodní srovnání výdajů na sociální ochranu podle systému ESSPROS.
Keywords: disability insurance; individual insurance; social development; social insurance; individuální pojištění; nemocenské pojištění; sociální pojištění; společenský vývoj
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Czech Statistical Office (web)
External URL: https://www.czso.cz/csu/czso/vybrane-udaje-o-socialnim-zabezpeceni-2017

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-394317


The record appears in these collections:
Administration > Czech Statistical Office
Reports > Statistical reports
 Record created 2019-04-25, last modified 2019-04-25


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share